המכון הרפואי

רשות הרישוי היא בעלת הסמכות בישראל להנפקת רשיונות נהיגה לנהגים וככזו, יש לה את האחריות לקבוע מי כשיר לנהוג ומי לא. אדם המבקש לקבל רשיון נהיגה צריך להגיש טופס חתום ע"י רופא, שקובע כי אין מניעה רפואית להעניק לו רשיון נהיגה. במקרים מסוימים יוזמן הנהג לבדיקות רפואיות נוספת במכון הרפואי לבטיחות בדרכים.

לרשות הרישוי, כמי שאחראית על בטחון המשתמשים בדרך, יש סמכות לזמן כל נהג לבדיקות במכון הרפואי, על בסיס מידע שהתקבל, לפיו קיימת סכנה מהמשך נהיגתו. מתי מתקבל מידע? אם הנהג הורשע בעבירות רבות, אם התקבל דיווח מרופא, אם הנהג השתחרר מצה"ל עם סעיף נפשי, אם התקבל ממקור אחר או שהנהג הורשע בעבירה מסוכנת כמו נהיגה בשכרות או היה מעורב בתאונה עם נהיגה בשכרות.

נהג, המקבל זימון למכון הרפואי, חייב להתייצב לבדיקות במכון. חלק מהמבדקים כוללים ראיון עם פסיכולוג/פסיכיאטר ו/או בדיקה רפואית ע"י רופא.

פעמים רבות נהג מקבל תשובה מהמכון על כך שרשיונו הותלה ע"י רשות הרישוי עקב "אי התאמה אישיותית לנהיגה". נהג, שרשיונו הותלה כאמור, רשאי להגיש בקשה נוספת לחידוש רשיונו כעבור שנה בלבד. המשמעות היא שתעבור עוד שנה לפחות ללא רשיון נהיגה.

על החלטות המכון הרפואי ניתן להגיש ערר לועדת ערר היושבת בבית החולים "שיבא" בתל השומר. בועדה חברים פסיכיאטרים בכירים, והם בוחנים את החלטות המכון. יודגש כי ערר יכול להיות מוגש רק בנימוקים משפטיים ולא רפואיים. במקרים מסויימים מומלץ להגיע למכון עם חוות דעת פסיכיאטרית פרטית נגדית, על מנת לסתור את חוות הדעת הפסיכיאטרית ששימשה יסוד להחלטת המכון.

בכל מקרה מומלץ להתייעץ עם עו"ד טרם הבדיקה במכון, בשל ההשלכות המשפטיות שיכולות להיות לבדיקה זו. בועדת ערר חשוב להיות מיוצג ע"י עו"ד שבקיא בתחום.

עוד מידע על המכון ניתן למצוא באתר משרד הבריאות.

אין לראות בנאמר לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי. סקירה זו הינה סקירה כללית בלבד ואינה מתיימרת למצות את הנושא. בכל מקרה מומלץ להתייעץ בצורה פרטנית עם עו"ד.

לתיאום פגישת יעוץ חייגו: 03-9043736