ראשי > דוחות תעבורה > שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה – סקירה

שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה – סקירה

 

דומה ששימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה הפך להיות מכת מדינה. למרות העובדה שהדיבוריות הפכו להיות נפוצות וזולות יחסית, רבים מהנהגים עושים שימוש בטלפון הסלולרי, שלא באמצעות דיבורית, בזמן הנהיגה.

יודגש כאן שגם שימוש בטלפון הסלולרי באמצעות דיבורית, הגם שהוא חוקי, לא מומלץ. מחקרים שנערכו בחו"ל באמצעות סימולטורים של נהיגה והשוו בין תגובות של נהג, הנתון תחת השפעת אלכוהול, לנהג, המשוחח בטלפון בזמן הנהיגה, מצאו, שתגובותיו של נהג המשוחח בטלפון נייד בנהיגה, בין אם באמצעות דיבורית ובין אם לאו, דומות לתגובות המאוחרות של נהג הנתון תחת השפעת אלכוהול. לכן בכל מקרה לא מומלץ לנהל שיחות ארוכות בזמן הנהיגה ברכב, גם עם דיבורית.

המחוקק הישראלי הגדיר את השימוש בטלפון הסלולרי שלא באמצעות דיבורית בזמן הנהיגה בעבירה. העבירה הזו נגזרת מן החובה הבסיסית של הנהג לאחוז בהגה בשתי ידיים, הקבועה בתקנה 28(א).

בשנים האחרונות אף הועלה סכום הקנס בגין שימוש בטלפון בזמן נהיגה והועמד על 1000 ש״ח. בצידה של העבירה יש גם 4 נקודות של משרד הרישוי.

תקנה 28 (ב) לתקנות התעבורה קובעת:

(1) בעת שהרכב בתנועה, הנוהג ברכב –

(א) לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות דיבורית.

(ב) לא ישלח או יקרא מסרון (s.m.s.);

(2) בתקנת משנה זו –

"דיבורית" – התקן המשמש שימוש בטלפון בלא אחיזה בו ובלבד שאם ההתקן מצוי בטלפון, הטלפון יונח ברכב באופן יציב המונע את נפילתו.

"טלפון" – מכשיר המיועד לתקשורת אשר קיימים בו לחצנים לחיוג.

מה אנחנו למדים מן התקנה?

1. שימוש בטלפון כולל גם החזקה שלו ביד. נהגים רבים סבורים, שאם הם נוהגים ומחזיקים את הטלפון ביד, ולא צמוד לאוזן, הם לא עוברים עבירה. בנוסף, גם אם יוכיח הנהג באמצעות פלט שיחות נכנסות/יוצאות, כי לא התקבלה שיחה בזמן שנעצר ע"י השוטר, וכי רק החזיק את הטלפון בידו, עדיין הדבר יחשב עבירת שימוש בטלפון בזמן נהיגה.

2. שימוש בדיבורית הפנימית של הטלפון (ספיקר) מחייב את הצמדת הטלפון לרכב בצורה שלא יפול. מכאן שגם אם הנהג בוחר להשתמש בדיבורית הפנימית של הטלפון, עליו להצמיד את הטלפון באמצעות מתקן מקבע לרכב – כמו הזרועות שנצמדות לחלון או ללוח השעונים ומחזיקות את הטלפון.

3. שימוש בטלפון כולל גם מסרונים – העברה או קריאה של sms אסורה בזמן הנהיגה, גם אם הטלפון מקובע ברכב או בדיבורית. נושא הגלישה הסלולרית עדיין לא נדון בפסיקה, אולם נראה כי ניתן לקבוע כי פעולת גלישה סלולרית בזמן נהיגה היא "שימוש" בטלפון, כהגדרת החוק.

מה לגבי שימוש באוזניה לטלפון סלולרי? העניין נדון בבית המשפט העליון בפסק דין אהובה לוי (רע"פ 3237/99 אהובה לוי נ' מדינת ישראל). גב' לוי נעצרה ע"י שוטר, כשהיא משוחחת בטלפון הנייד באמצעות אוזניה. תקנות התעבורה קובעות "לא ינהג אדם רכב ולא ילך עובר דרך בכביש כשלאוזניו צמודות אוזניות". המדינה טענה כי התקנה אוסרת גם על הצמדה של אוזניה אחת לאוזן ולכן יש כאן עבירה. גב' לוי טענה כי הפרשנות של "אוזניות" מחייבת שימוש בשתי אוזניות ולא באחת. בית המשפט העליון קיבל את הערעור, ופסק כי יש לבחור באפשרות המקלה עם הנאשם, והיא – ששימוש באוזניה אחת אינו נחשב עבירה.

לאחרונה התרבו הנהגים שמשתמשים ב-iPhone בזמן הנהיגה באמצעות שתי האוזניות הלבנות של המכשיר. כמובן שלפי פסק דין לוי הדבר אסור. מותר להשתמש באוזניה אחת באוזן, שימו לב.

מה לגבי שימוש בטלפון סלולרי בזמן עמידה ברמזור או בפקק?

תקנה 28(ב) לתקנות התעבורה מחייבת שהרכב יהיה "בתנועה". עלתה השאלה מה קורה כאשר הרכב עומד וממתין ברמזור או בפקק. הרי הרכב שלו לא נמצא בתנועה. היו מספר בתי משפט שקיבלו את הטענה הזו, עד שהענין הובא בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב (ע"פ 70890/01 הררי נ' מדינת ישראל).

השופטת דרורה פלפל קבעה:

"עצירה באור אדום או בפקק תנועה הינה שלב רגעי בתנועה. בדר"כ היא אינה מתוכננת מראש, כשם שגם "סיומה" אינו מתוכנן. רוב האנשים אינם יכולים לצפות בדיוק מתי יתחלף האור האדם ברמזור ובדיוק באותה שניה לסיים את עיסוקיהם שהיו "בעמידה". לכן גם אין להתיר עיסוקים לבר עיסוקי נהיגה במובן הרחב, כלומר על ציר תנועה שוטף שמכיל בתוכו עצירות פתע, רמזורים, פניות וחניות".

עדכון מדצבמבר 2012 – אגף התנועה במשטרת ישראל העביר הנחיה לשוטרים שלא לרשום דו"חות בגין שימוש בטלפון סלולרי בזמן שהרכב נמצא בעמידה ברמזור, בצד הדרך או בכל מקום אחר.

עדכון מפברואר 2014 – בתקשורת פורסם נוהל של אגף התנועה מפברואר 2014, בו יש הנחיה לשוטרים שלא לרשום דוחות על שימוש בטלפון נייד בזמן עמידה ברמזור:

נוהל של אגף התנועה מפברואר 2014

נוהל של אגף התנועה מפברואר 2014

אנו מאשרים כי הנוהל הזה אכן קיים במשטרה, והופץ כהנחיה לשוטרים, אבל למרות זאת, לא היינו ממליצים לנהגים לעשות שימוש בטלפון בזמן עמידה ברמזור מכמה סיבות:

1. הנהג משתמש בטלפון בנהיגה, הרמזור מתחלף לירוק, הנהג מתחיל לנסוע, לוקח לו כמה שניות לסיים את השיחה, והרכב כבר בתנועה – נעברה עבירה.

2. נתקלנו במספר מקרים של נהגים שטענו בפנינו שעשו שימוש בטלפון בזמן עמידה ברמזור, ולמרות זאת השוטר כתב שהרכב היה בתנועה, הוא הבחין בנהג עושה שימוש בטלפון בזמן שהרכב בתנועה, והוא עקב אחרי הרכב עד שנעצר.

לאור זאת, לא היינו ממליצים לעשות שימוש בטלפון בזמן עמידה ברמזור.

מה לגבי שימוש בטלפון סלולרי המוכנס לתוך קסדת אופנוע?

שימוש בטלפון בתוך קסדת האופנוע -האם זו עבירה?

מה לגבי שימוש במכשיר מירס כמכשיר קשר בזמן הנהיגה?

נהג מונית עשה שימוש במכשיר המירס, החזיק אותו בידו ושוחח בו, כשהמכשיר צמוד לאוזנו השמאלית. לנהג נרשם דו"ח על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. בבית המשפט טען הנהג, כי החוק קובע איסור לעשות שימוש ב"טלפון נייד או נייח" בזמן הנהיגה, והוא עשה שימוש במכשיר המירס במצב מכשיר קשר, ולכן אין במעשיו אשמה. בתי המשפט נתנו כמה פסיקות סותרות בענין זה, אולם ההלכה הרווחת כיום היא, ששימוש במכשיר מירס המוחזק ביד בזמן נהיגה, גם במצב של מכשיר קשר, תיחשב עבירה. עוד על כך ניתן לקרוא במאמר – האם מותר לעשות שימוש במירס בזמן הנהיגה?

 

האם ניתן להמיר עבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה באזהרה? 

****עדכון ממאי 2014 – משטרת ישראל מחקה את עבירת הטלפון הנייד מרשימת העבירות המסוכנות ולכן ניתן כיום לבקש המרה באזהרה בגין עבירה כזו – פרטים נוספים במאמר המרת דוח תעבורה באזהרה.

—————————————————

החומרים באתר הינם לידע כללי בלבד. אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי ו/או תחליף לייעוץ משפטי, ו/או חוות דעת משפטית. בכל מקרה יש להתייעץ עם עו"ד מוסמך על מנת לקבל ייעוץ המותאם לנסיבות המיוחדת ולנתוני המקרה הספציפי וכל מקרה יש לבחון לגופו. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הכותב או המשרד. כמו כן, אין להסתמך על ייעוץ שהתקבל באמצעות האתר לצורך קבלת החלטות כלשהן, לרבות בנושאים מקצועיים, רפואיים, משפטיים, אישיים או כספיים. אין לראות באתר ייעוץ משפטי או מקצועי אחר.

About these ads
 1. עדי
  26/08/2011 בשעה 17:23

  עו"ד גולמן שלום,
  בשנים האחרונות הפך מכשיר הטלפון הסלולרי ממכשיר המשמש לתקשורת ורבאלית/טקסטואלית, למכשיר בעל יתרונות ושימושים נרחבית כגון נגן מוזיקה מכשיר ניווט וכד'.
  האם שונה השימוש במכשיר זה מבחינת החוק לצורך נניח ניווט לעומת מכשירי GPS אחרים?
  האם שונה השימוש במכשיר זה מבחינת החוק לצורך החלפת שירים שלא כמו במכשיר הרדיודיסק ברכב?

  האם בעקבות מקרים כאלו על המחוקק להכליל איסור על החלפת תחנות רדיו ברכב ?

  • 30/08/2011 בשעה 13:28

   עדי שלום,
   המחוקק תמיד הולך כמה שנים אחרי הטכנולוגיה, כי מטבע הדברים לא ניתן להדביק את קצב התפתחות הטכנולוגיה באמצעות תיקוני חקיקה. כיום המצב החוקי הוא שאסור לנהג ברכב לעשות שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה. שימוש מוגדר גם כהחזקה ביד. למרות זאת, במידה והטלפון מוחזק במתקן מקובע ברכב, ניתן לעשות בו שימוש בנהיגה, כולל גם לחיצה על הלחצנים השונים, מלבד שליחת מסרון (SMS) בזמן נהיגה. אם השימוש שעושה הנהג ברכב מתמצה בחיוג בטלפון או מענה לשיחה, והטלפון מקובע – הדבר לא יחשב עבירה. לגבי מכשיר ניווט – יש תקנה מיוחדת לענין זה, האוסרת על שימוש בתצוגת מולטימדיה מול הנהג, למעט מכשירי ניווט.
   גם אם הפעולה לא תיחשב 'שימוש' בטלפון הסלולרי, עדיין קיימת החובה של הנהג לנהוג עם שתי ידיים על ההגה, כשהמחוקק מתיר להוריד יד מההגה לצורך תפעול הרכב (לא החלפת תחנות ברדיו לדוגמה). נושא החלפת שירים בטלפון או שימוש באינטרנט בזמן נהיגה עדיין לא נבחן בבתי המשפט, אולם ניתן להניח כי הדבר יחשב כדבר אסור.

   אין לראות בנאמר לעיל משום יעוץ משפטי ו/או תחליף ליעוץ משפטי. בכל מקרה מומלץ להתייעץ בצורה פרטנית עם עו"ד.

 2. 02/12/2011 בשעה 18:48

  לשירי שלום רב
  הנוהל החדש בנושא המרת דוח לאזהרה אינו מאפשר המרת דוח פלאפון.
  האפשרות השניה -כדי להוכיח את גרסתך יש לשלוח בקשה להישפט ואז לאחר קבלת המועד למשפט, אפשר להגיע לבית המשפט על מנת להעלות הטענות בפני שופט. אם רצונך, אין לי בעיה לעיין בדוח שמסר לך השוטר ולבחון האם המהלך כדאי. תוכלי להעביר את הדוח אלי לפקס 035342625 ולציין ששוחחנו ובקשתי לשלוח אלי את הדוח לעיון. בברכה, לאה גולדמן

  Sent from my iPad

 3. גיא
  18/12/2011 בשעה 13:00

  שלום לאה, חיפשתי חומר בנושא ונפלתי על הבלוג/פורום שלך, אשמח אם תוכלי לתת עצה בדומה לניתן למעלה: אשתי נעצרה על עברה של "שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית". תכלס היא הסתכלה מה השעה בצג של הטלפון (יש לה דיבורית קבועה ברכב וניתן להוציא פירוט שיחות ומסרונים המראים שלא היתה פעילות יוצאת או נכנסת). עברה נקי ב-10 שנים האחרונות. האם יש טעם בכלל להגיע לבימ"ש ולבקש לכל הפחות הפחתת קנס, או שזה לדפוק את הראש בקיר?

  תודה רבה,
  גיא

  • 18/12/2011 בשעה 16:13

   היי גיא צר לי אבל המשטרה הקשיחה את הקריטריונים להמרת דוח תעבורה לאזהרה והכניסה לרשימת העבירות שאינן ברות המרה את העבירה של שימוש בפלאפון. בנוסף, פירוט שיחות יוצאות/נכנסות לא יעזור כאן, כי גם אם לא התקבלה שיחה או יצאה שיחה בזמן העבירה, עדיין החזקה של הטלפון ביד או שימוש אחר בו נחשבים עבירה. לא חייבים להוכיח שהנהג היה בשיחה כדי להוכיח שבוצעה עבירה. זו טעות של נהגים רבים שמגיעים לבית המשפט עם פירוט השיחות שלהם וטוענים כי לא היתה שיחה בטלפון בעת ביצוע העבירה.

  • 18/12/2011 בשעה 16:15

   היי גיא פניה לבית משפט רק כדי להפחית את הקנס אינה מעשית ויכולה רק להזיק. בית משפט עשוי להטיל כפל קנס רק משום שהטרידו אותו לשווא..

 4. גיא
  18/12/2011 בשעה 17:16

  אוקי תודה רבה

 5. גיא
  18/12/2011 בשעה 17:17

  ולצורך העניין, גם אם אין רישום פעילות בטלפון – הסתכלות בשעון כמוה כשימוש בטלפון ואין מה לעשות?

  • 19/02/2012 בשעה 21:18

   גיא שלום,
   נהג אמור להיות מרוכז בכביש. במידה והנהג מסיט את מבטו לטלפון הסלולרי שלא מותקן ברכב אלא מונח על הכסא או בין המושבים, תשומת הלב שלו אינה נתונה לכביש. לכן הדבר מסוכן ואסור. עקרונית, אם הנהג לא מחזיק את הטלפון, לא לוחץ עליו, לכאורה אין כאן עבירה, אבל יש סיכון מיותר בנהיגה. עדיין יכול שוטר לטעון שראה את הנהג מתעסק בטלפון הסלולרי בזמן נהיגה. ברוב כלי הרכב המודרניים יש שעון מותקן בלוח השעונים, כך שמומלץ להסתכל עליו ולא על הטלפון הסלולרי בזמן הנהיגה.

 6. ליטל קרן
  25/12/2011 בשעה 17:41

  שלום רב,
  היום קבלתי דוח על שימוש בפלא בזמן נהיגה ע״י שוטר סמוי
  ברצוני לדעת אם קיים חוק שמונע משוטר שלא במדים בלי רכב משטרתי לתת את הדוח??
  תודה רבה

  • 26/12/2011 בשעה 21:13

   הי ליטל שוטר יכול לעשות כל פעילות משטרתית גם אם לא לובש מדים ובתנאי שהוא מזדהה באמצעות תעודת מינוי לאה

 7. לין
  27/02/2012 בשעה 23:33

  שלום,
  שוטר עצר אותי בטענה שהחזקתי טלפון נייד בזמן נהיגה. האמת היא שהטלפון היה מכוון על ג'י.פי.אס כאשר איני צופה בצג שלו אלא מקשיבה להוראות באוזניה. הטלפון היה מונח בתחילה על הכיסא שליד הנהג ואז (בזמן עמידה בשוליים) העברתי אותו לתוך הידית שבדלת הנהג והתחלתי בנסיעה. פעולה זו גרמה לחוט של האוזניה להסתבך סביב היד שלי ועל מנת לשחררה הייתי צריכה להזיז את הטלפון. זה היה הרגע שבו הבחין בי השוטר. האם יש טעם לבקש להישפט?

  בנוסף, השוטר התנהג בצורה מחפירה, הוא החזיק אותי למעלה מעשרים דקות, דיבר בגסות ולא נתן לי לדבר. בתחילה הוא טען שאני עבריינית תנועה ויש לי הרבה עבירות. כשביקשתי לדעת מה הן הוא הסתובב וחזר לניידת (מבלי לספק תשובה). יש לי עבירה אחת משנת 2007 ויש לי רישיון משנת 2002.
  בסוף הוא לא ביקש את תגובתי אלא כתב תגובה בעצמו ורק כשביקש ממני לחתום ביקשתי שיכתוב את תגובתי שלי. לאחר מכן הוא אמר משהו על הקנס ואני אמרתי לו שאני אבקש להישפט. בתגובה הוא אמר לי שאם אני אעשה את זה אני רק אסתבך עוד יותר. כשאמרתי שזאת זכותי כאזרחית ושייתן לעורך הדין שלי להחליט אם זה יסבך אותי או לא הוא ענה שהוא ישמח שאני אלך לבית משפט, בטון בוטה ומזלזל.
  האם כדאי לפנות למח"ש?

  • 28/02/2012 בשעה 11:10

   לין שלום.
   במידה והשוטר ראה אותך מחזיקה את הטלפון ביד, ולפי מה שאת מתארת כאן זו הסיטואציה, יש כאן עבירה.
   מעבר לעבירה עצמה, הסיטואציה שאת מתארת היא מסוכנת מאוד והיתה עלולה לגרום לתאונה – טלפון מונח על ידית הדלת, חוט האוזניה מסתבך ביד. מספיק רגע אחד של חוסר תשומת לב כדי לגרום לתאונה. יכולת למנוע את התסבוכת הזו באמצעות מתקן הצמדה של הטלפון לשמשת הרכב הקדמית, מתקן שעולה כמה עשרות שקלים בחנויות אביזרים לטלפון נייד.
   אני משערת שהשוטר כתב שראה אותך אוחזת את הטלפון בידך, במידה וכתב זאת, אין לך קייס למשפט ולכן לא מומלץ לבקש להישפט. בית המשפט עלול עוד להחמיר בעונש בגלל בזבוז הזמן.
   גם נושא ההמרה באזהרה של דוח שימוש בטלפון נייד אינו אפשרי כיום, בגלל ההנחיות החדשות של אגף התנועה, שלא מאפשרות המרה באזהרה של דוח כזה.
   לעניין נושא התנהגות השוטר – אנו נתקלים במשרד פעמים רבות בלקוחות שמספרים על שוטרים שמתנהגים אליהם בצורה לא ראויה. זו באמת בעיה, ואין הרבה מה לעשות בענין. לגבי אופן הדיבור של השוטר – ניתן לפנות למחלקה לתלונות הציבור במשטרת ישראל במכתב תלונה. מח"ש לא מטפלים בתלונות כאלה, רק בעבירות שעונשן 5 שנות מאסר ומעלה. יש להפריד בין העבירה לבין התנהגות השוטר – התנהגות לא ראויה של שוטר לא מבטלת את העבירה שלך.

 8. שונמית
  29/02/2012 בשעה 17:32

  שלום לאה.
  עצר אותי היום שוטר בגין שימוש בטלפון נייד במהלך נהיגה. בפועל שמעתי מוזיקה בטלפון והוצאתי את הטלפון מהתא בדלת, הגברתי את הוואליום והחזרתי למקומו, כשהשוטר עצר אותי הטלפון היה בתא שלו. בדו"ח השוטר רשם דברים אחרים: "הנהגת אוחזת בטלפון נייד קרוב לאוזנה הימנית ואוחזת את ההגה בידה השמאלית כשהיא מורידה את ידה ומחזירה אותה לכיוון אוזנה הימנית כ- 10 ס"מ מהאוזן".
  בנוסף לא ידעתי שהחזקת טלפון בזמן נהיגה אסורה, ידעתי שהחוק מדבר רק על דיבור בזמן נהיגה. והשוטר רשם זאת בדו"ח את תגובתי.
  בפועל לא הסכמתי לחתום לו על הדו"ח בטענה שאני לא חותם על מה שלא עשיתי. וגם את זה הוא רשם.
  האם יש מה לעשות עם זה? או שנשלם את הקנס בסך 1000 ש"ח?
  אשמח לתגובה
  תודה רבה

  • 01/03/2012 בשעה 13:46

   שלום לך.
   החזקת הטלפון ביד בזמן הנהיגה נחשבת שימוש לענין העבירה. לא משנה אם היו שיחות בטלפון או שהוא שימש כמכשיר מוסיקה. לפי מה שכתב השוטר, הוא ראה אותך בבירור מבצעת עבירה.
   אי ידיעת החוק אינה פוטרת מעונש – הטיעון שאת לא ידעת שהחזקת הטלפון ביד נחשבת שימוש לא יעמוד בבית המשפט. לכן לא מומלץ לבקש להישפט.
   חתימה על הדוח היא לא הודאה באשמה – הנהג חותם על הדוח כדי לאשר שקיבל אותו מידי השוטר. במידה והנהג מסרב לחתום, השוטר כותב "מסרב לחתום" ומוסר את הדוח לנהג. אין כל משמעות לחתימה.
   כמו שכבר כתבתי כאן בעבר, המשטרה הקשיחה את התנאים להמרה באזהרה – עבירת טלפון נייד אינה נכללת בעבירות עליהן ממירה המשטרה באזהרה.

   למידע נוסף, נודה לך אם תצרי קשר עם המשרד בטל. 03-9043736

 9. אילת
  13/03/2012 בשעה 23:14

  שלום רב,
  במהלך נסיעה בכביש בין עירוני החזקתי את הטלפון הנייד ביד שמאל תוך השענת המרפק על בסיס החלון.
  ניידת סמוייה שנסעה מאחורי קראה לי לעצור בצד.
  השוטר כתב דוח בו טען שראה שהחזקתי טלפון נייד ביד ימין והצמדתי את הטלפון לאוזן ימין וראה שפתיים ממלמלות.
  על סמך הכתוב באתרך, אני מבינה שהחזקת הטלפון הנייד אסורה, ללא קשר לשימוש בו.

  1. בדוח השוטר מציין שנסע בניידת בנתיב שמשמאלי. יש לי מכשיר טלפון ישן וקטן. האם ניתן לערער על האפשרות שהצליח לראות אותי מחזיקה טלפון ביד ימין כאשר הוא נסע בנתיב שמשמאלי?
  2. האם יש איזה שהוא ערך להוכחה שהשוטר טעה בעניין היד בה החזקתי את המכשיר כאשר הודתי שהחזקתי מכשיר סגור ביד?

  תודה רבה,
  אילת

  • 14/03/2012 בשעה 10:36

   אילת שלום,
   כמו שכבר הבנת, החזקת הטלפון ביד נחשבת עבירה של שימוש בטלפון בזמן הנהיגה.
   נניח ותבקשי להישפט ותגיעי לבית המשפט. תכפרי באשמה ויגיע השוטר להעיד. השוטר יעיד ממה שכתב, שראה אותך מחזיקה את הטלפון ביד ימין ומדברת.
   את תעידי שלא החזקת את הטלפון ותטעני שהשוטר לא יכול היה לראות את העבירה כשהוא חולף על פנייך משמאל.
   סביר להניח שבית המשפט יאמין לשוטר, משום שבית המשפט רואה את השוטר כעובד ציבור שמבצע את תפקידו. אין לשוטר עניין אישי בדו"ח.
   אם בית המשפט יאמין לשוטר, הוא ירשיע אותך ויטיל עלייך קנס גבוה יותר מהקנס המקורי.
   כך שהאפשרויות שלך די מוגבלות.

   אשמח לייעץ לך בטלפון או לתת מידע נוסף – 03-9043736

 10. בוריס
  13/05/2012 בשעה 01:21

  שלום עו"ד גולדמן,
  אני עובד כנהג הסעות ומשתמש קבוע במכשיר מירס.
  במכשירי המירס הישנים, על מנת לבצע שיחת 'ווקי-טוקי' (לא שיחת טלפון) היה עלי ללחוץ על לחצן מיוחד שהיה מותקן על ידית ההילוכים – כך שלא היה לי כל מגע עם מכשיר הקשר.
  לפני כמה שנים הפסיקו לייצר דיבוריות מסוג זה, וכעת חברת 'מירס' מספקת דיבוריות Bluetooth בלבד.
  דיבורית Bluetooth מתאימה אך ורק לשיחת טלפון רגילה (לוחצים על הכפתור לחיצה אחת – ומדברים), אבל על מנת לבצע שיחת 'ווקי-טוקי' אני חייב להחזיק את מכשיר הקשר ביד לכל אורך השיחה למרות שהשיחה מתבצעת דרך הדיבורית.
  שבוע שעבר קיבלתי פעם שנייה דו"ח על אחזקת מכשיר ביד.
  רציתי לשאול אם כדי לי ללכת לבית משפט, והאם יש לי סיכוי לצאת עם ידי על העליונה. כי למעשה, מאז שהפסיקו לספק לי ולשאר הנהגים דיבוריות מהסוג הישן עם הלחצן הממוקם על ידית ההילוכים – נהפכנו לעברייני תנועה סדרתיים.

  תודה רבה, בוריס.

  • 13/05/2012 בשעה 12:08

   בוריס שלום,
   נושא המירס נדון בפסיקת בתי המשפט בעשור האחרון. ב-2001 היה שופט בירושלים שזיכה משתמשים במירס וקבע שמדובר במכשיר קשר. לאחר מכן ניתנו מספר פסיקות של בית המשפט העליון, שקבעו ששימוש במירס הוא שימוש בטלפון נייד והרשיעו נהגים שעשו שימוש במירס במצב ווקי-טוקי. כיום המצב המשפטי הוא שמירס נחשב טלפון נייד, גם אם נעשה בו שימוש כווקי טוקי. בתי המשפט לתעבורה מרשיעים נהגים שטוענים שדיברו במירס במצב ווקי-טוקי, הטענה היא שהשימוש במירס חייב להיעשות דרך הדיבורית.
   לכן לא מומלץ ללכת לבית משפט, כי הטענה של שימוש בווקי-טוקי לא מתקבלת.

   עוד על שימוש במירס בזמן הנהיגה – http://lea-goldman.com/2012/05/23/mirs-while-drivin/

   נשמח לתת לך מידע נוסף בטל. 03-9043736

   עו"ד לאה גולדמן

 11. צבי רוזנטל
  17/05/2012 בשעה 18:42

  לא קיבלתי תשובה בקשר לנהיגה ואחזקת יד אחת על ההגה תודה

  • 23/05/2012 בשעה 11:23


   צבי שלום,

   אם רצית מידע על החובה להחזיק את ההגה בשתי ידיים, אני מפנה אותך לתקנה 28(א) לתקנות התעבורה:

   נוהג רכב חייב להחזיק בידיו את ההגה או הכידון כל עוד הרכב בתנועה; אולם רשאי הוא להסיר יד אחת מן ההגה או הכידון אם עליו לעשות בה דבר להבטחת פעולתו התקינה של הרכב או לקיום כללי התנועה.

   זוהי החובה הבסיסית של נהג – להחזיק את ההגה בשתי ידיו בזמן הנהיגה. הסרת היד מההגה מותרת רק לצורך פעולה להבטחת פעולת הרכב או קיום כללי התנועה, כמו העברת הילוכים, הפעלת איתות וכו'. נכון שרוב הנהגים לא מקפידים להחזיק את ההגה בכל עת בשתי ידיים, והמשטרה בדרך כלל לא אוכפת את הדבר. מתי בדרך כלל רושמים דוחות על אי החזקת הגה בשתי ידיים? כשהשוטר עוצר נהג על עבירת שימוש בטלפון נייד, ותוך כדי שיחה עם הנהג הוא לא בטוח שנעברה עבירה של שימוש בטלפון. אז יכול השוטר לרשום לו עבירה של אי החזקת הגה בשתי ידיים. הקנס על עבירה זו הוא 100 ש"ח והעבירה היא ללא נקודות.

   אשמח לענות על שאלות נוספות.

 12. אלון
  31/05/2012 בשעה 11:50

  שלום לאה
  יש לי טלפון קבוע ברכב + טלפון נייד אשר יש לו דיבורית קבועה באוטו, הטלפון הנייד נמצא על זרוע ייעודית על השמשה הקידמית
  עצר אותי שוטר בטענה ששלחתי יד לכיוון הטלפון אשר נמצא על הזרוע ואחזתי בו, כמו כן לא דיברתי בו אלא רק הסתכלתי על הודעה אשר קיבלתי (ללא גלילה) היה מדובר במס' טלפו שמישהו שלח לי ע"מ שאוכל לחייג מהטלפון הקבוע
  קיבלתי קנס בשווי 1000 שח + 4 נקודות, ביקשתי להישפט האם יש לי סיכוי לצאת זכאי או אפילו להגיע להסדר עם התובע?
  או שעדיף לי אפילו לא להישפט ע"מ שלא אקבל כפל קנס על ביזבוז זמנו של בית משפט

  אודה לך לשמוע את תגובתך

  תודה

  אלון

  • 03/06/2012 בשעה 15:16

   אלון שלום,
   על פניו, נושא קריאת מסרון או הודעה הוא אסור על פי החוק. לשון התקנה – "לא ישלח ולא יקרא מסרון (SMS)".
   המקרה שלך מעלה מספר שאלות. אנא צור קשר עם המשרד בטל. 039043736 כדי שנוכל לדבר על הדברים.

 13. דיויד
  13/06/2012 בשעה 20:37

  היי
  בזמן נסיעה דיברתי בפלפון ושוטרת על מדים שנסעה ברכב(אזרחי) לידי הורתה לי לעצור בצד וניגשה אליי.
  לאחר שלקחה ממני רשיונות חזרה הגישה לי את הדוח וביקשה שאחתום,לאחר שחתמתי שאלתי אותה מה קיבלתי והיא ענתה 1000 שח.היא לא ציינה שום דבר לגבי נק' וגם בדוח אין התייחסות לנק'.
  האם קיימת אפשרות שלא קיבלתי נק'?

  אשמח לתגובה

  תודה

  • 14/06/2012 בשעה 10:33

   דיויד שלום.
   דו"ח על עבירת שימוש בטלפון נייד בזמן הנהיגה גורר אחריו רישום של 4 נקודות במשרד התחבורה. השוטר לא יכול למנוע את רישום הנקודות או "לוותר" לך על הנקודות.
   בעבר שוטרים לא היו מתעסקים בנקודות בזמן רישום הדו"ח, כי הנקודות נרשמות ע"י משרד התחבורה לאחר ההרשעה (תשלום הדו"ח או הרשעה בבית המשפט). בשנים האחרונות הוכנס נוהל שמחייב את השוטר לרשום את מספר הנקודות בצד כל עבירה בדו"ח. עם זאת, גם אם השוטרת לא רשמה את הנקודות, אין בכך עילה לביטול הדוח.
   במידה ויש לך עוד שאלות אתה מוזמן לפנות אלינו במשרד בטל. 03-9043736

   • דיויד
    17/06/2012 בשעה 21:11

    תודה

 14. יובל
  22/06/2012 בשעה 19:50

  שלום לאה,
  היום נסעתי עם שתי ידים על ההגה כאשר המכשיר הסלולרי, המשמש אותי כמכשיר ניוט נמצא בין יד ימין להגה.
  ניידת שראתה אותי, הורתה לי לעצור בצד ונרשם לי דוח, להלן מה שנרשם:

  "נהגת ברכב הנ"ל ובעת שהרכב היה בתנועה השתמשת בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית בניגוד"

  "בסיור בניידת 13325 בכביש 4 ברכב הנ"ל שנסע בנתיב השני מימין ובו פרט לנהג נוסעת שישבה במושב שליד הנהג, מאשר הנהג – שאחז את ההגה בשתי ידיים – מחזיק בידו הימנית בצמוד להגה, מכשיר טלפון סלולרי נייד. הורתי לנהג בכריזה לעצור בשול ימין. קשר עין רצוף. חלונות הרכב בהירים ושקופים. יש מכשיר טלפון קבוע ברכב"

  חשוב לי להדגיש שלכל אורך הנסיעה, המבט שלי היה מרוכז בכביש.

  האם העובדה שנסעתי עם שתי ידיים על ההגה, עובדה אשר אושרה על ידי השוטר והוא כתב זאת בדו"ח הינה עילה לביטול הודעת תשלום הקנס או עילה לבקש להישפט על העבירה?

  תודה רבה על עזרתך,

  יובל

  • 23/06/2012 בשעה 10:41

   יובל שלום,
   החזקת הטלפון בצמוד להגה מהווה עבירה של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, גם אם שתי הידיים עדיין על ההגה. נהג לא אמור להחזיק משהו ביד חוץ מההגה בזמן הנהיגה. אין משמעות לעובדה שהטלפון שימש כמכשיר ניווט בזמן ההחזקה.
   גם מכשיר ניווט, שהחוק מאפשר להפעיל תצוגה שלו בזמן הנהיגה, לא אמור להיות מוחזק ביד בזמן הנהיגה.
   אשמח לענות על עוד שאלות בטלפון 03-9043736

   • יובל
    23/06/2012 בשעה 11:24

    תודה רבה על התשובה המהירה והמפורטת!

 15. שימי
  25/06/2012 בשעה 00:56

  שלום עו"ד לאה
  שלשום נעצר לידי רכב ברמזור והאדם שבתוכו הורה לי לנתק את שיחת הטלפון. הוא טען שאת הדוח כבר קבלתי ועלי לנתק את השיחה. יצוין כי דברתי בדיבורית הפנימית של הפלאפון ולא באופן רגיל כמו גם תוך כדי עמידה ברמזור. האדם שהורה לי לנתק את השיחה לא לבש מדי שוטר, אך עשה רושם ככזה. אחרי הרמזור הוא לא הורה לי לעצור בצד בשום צורה שהיא – והמשיך את נסיעתו כמו שעשיתי אני. השאלה האם באמת יש אפשרות לתת דוח על שימוש בטלפון סלולארי גם מבלי לקחת את הפרטים האישיים שלי? רק על סמך מספר הרכב (הוא נסע אחרי ולאחר מכן נעמד לצידי ברמזור)? אני יודע שמצד אחד זה בדיוק ההליך שקורה בדוחות על מהירות שנשלחות על ידי מצלמות? אציין שוב לאדם לא היה שום סממן של שוטר חוץ מהביטחון האדיר שהוא הפגין עת הורה לי לנתק את השיחה כמו גם האמירה הנחרצת "את הדוח כבר קיבלת" . אכן יש אפשרות כזו לתת דוח שכזה?
  תודה רבה

  • 25/06/2012 בשעה 10:48

   שלום רב לך,
   האם קבלת את הדוח? אשמח אם תשלח אותו אלי לעיון.
   אין ספק שישנה בעייתיות ברישום דוח כזה רק על סמך מספר רכב אבל נדע זאת רק אם אכן הדוח נשלח והתקבל אצלך.
   בברכה

   עו״ד לאה גולדמן

   • שימי
    25/06/2012 בשעה 14:47

    לא קבלתי דוח ביד – אני חושש שאקבל אותו בדואר. זה הגיוני? אם אקבל אשלח. המון תודה על התשובה המהירה!

    • 25/06/2012 בשעה 14:56

     היי שימי, מניסיון עתיר שנים, כנראה מדובר בשוטר שלא מתכוון להמשיך מהלך ולרשום את הדוח והוא יסתפק בכך ש״ הקפיץ אותך. לעצם העבירה, לתשומת לבך, ישנה אצל הציבור הנחה מוטעית שמותר להשתמש בפלאפון בעמידה ברמזור. המצב החוקי היום- אסור. לגבי שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית- הדיבורית צריכה להיות מותקנת ברכב, כלומר יכול שיהיה מתקן אליו מוכנס הטלפון או פלא-דו. שימוש ושיחה באמצעות דיבורית פנימית כשהנייד לא מוכנס בהתקן, יכול לגרור דוח.

     עו״ד לאה גולדמן

 16. אולגה
  26/06/2012 בשעה 16:00

  שלום, לאה
  אני כותבת רפרט על כבישים אדומים בארץ. לצורך כך אני צריכה נתון סטטיסטי לגבי אחוזים טלפונים סלולריים כגורם לתאונה בשנים 2001 ו-2010 מסך כל תאונות הדרכים בארץ באותם שנים. אם יש ברשותך את הנתונים הללו אני אשמח לקבל. תודה מראש.
  אולגה

  • 26/06/2012 בשעה 16:22

   שלום אולגה, אין בידנו מידע כפי שבקשת. אני יכולה להפנות אותך למישהי שיתכן ויכולה/מוכנה לעזור. הפרטים: רינת הילי צאיג ראש תחום ניהול ידע יחידת המדען הראשי הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. 026333608

   כתובת מייל rinatz@rsa.org.il מקווה שזה יעזור.

   עו״ד לאה גולדמן

 17. אולגה
  26/06/2012 בשעה 23:43

  תודה רבה!

 18. 13/07/2012 בשעה 21:43

  שלום לאה אתמול נסעתי ברכבי בצומת שהיה ירוק בכביש בין עירוני ונסעתי במהירות מותרת של 70 קמ"ש . שוטר שהיה באדום ודי מרחוק נסע אחריי ולאחר נסיעה של 5 דקות מאחוריי הוא עצר אותי וטען שדיברתי בטלפון בצד ימין שהטלפון צמוד לאוזני. לא היה ולא נברא. לא דיברתי בטלפון. הייתי לבדי ברכב והם היו 2 שוטרים. באמת שלא דיברתי ויש לי פירוט שיחות נכנסות ויוצאות שיכול להעיד על כך. מה את אומרת כדאי לי לגשת למשפט? אני מוכן לומר לשופט שאני מוכן להיבדק במכונת אמת מה את אומרת?

  • 15/07/2012 בשעה 11:33

   קובי שלום.
   הסיפור שלך מעורר כמה שאלות משפטיות, שקצת קשה לדון בהן כאן בקצרה.
   אודה לך אם תוכל ליצור קשר עם המשרד בטלפון 03-9043736.

 19. יניב
  14/07/2012 בשעה 23:47

  שלום רב לאה ,
  שמי יניב קיבלתי השבוע דו"ח תוך כדי נסיעה משוטר תנועה באופנוע . ראוי לציין שיש לי ברכב דיבורית קבועה ובנוסף דיבורית בלוטוס. באותו היום הדיבורית הקבועה לא עבדה טוב ולכן השתמשתי בדיבורית הבלוטוס.
  קיבלתי שיחה לא לחצתי SEND לענות החזקתי אותו ביד בכדי לשים במתקן ולענות ואז עצר אותי השוטר.
  האם כדאי לערער, בבית משפט. הבנתי מקריאת תגובות קודמות שאחזקה אכן היא דו"ח, אך במקרה הנידון לא עניתי.

  • 15/07/2012 בשעה 15:57

   היי יניב
   החוק קובע ששימוש בטלפון הוא שימוש שלא באמצעות דיבורית המותקנת ברכב.
   נושא השימוש קבל ״ הרחבות״ שונות ולפי התיאור שלך החזקת את הנייד תוך כדי נסיעה על מנת לשים אותו במתקן.
   כפי שנאמר לא פעם, כאשר אתה מגיע לבית משפט, נחשף גיליון הנהיגה שלך, ואתה עלול למצוא עצמך במצב חמור יותר מדוח שהעונש בצידו הוא קנס בלבד.
   לפי הדברים שכתבת בפנייתך, עברת את העבירה של שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית המותקנת ברכב
   אני לא ממליצה לצאת למלחמה כשכבר בפתיח יש יותר מדי נקודות לרעתך –
   יש לדעת כי אם בית המשפט ירשיע אותך, העונש ייקח בחשבון את העבר התעבורתי שלך וכמובן קנס כספי בגובה כפל הקנס המקורי.
   בנסיבות שלך, לא מומלץ.
   בכבוד רב,
   עו"ד לאה גולדמן

 20. דרור
  16/07/2012 בשעה 13:34

  שלום לך לאה
  היום קיבלתי דו"ח על שימוש הפלאפון
  עמדתי ברמזור וקיבלתי שיחה הרמתי את המכשיר ועניתי בדיבורית לפתע
  יצאה שוטרת מרכב שכור (יש לציין כי כל החלון האחורי היה מוסתר בתיק גדול)
  וביקשה תעודה מזהה רק לאחר מכן הבנתי שהיא עומדת לרשום לי דו"ח למרות כל הסבריי
  שאלתי היא
  כמופיע באתרך לא נהוג לתת דו"ח ברמזור
  מה עליי לעשות אשמח לתשובה
  לידי ישב נוסע שיכול להעיד על האמור לעיל
  בברכה דרור

  • 16/07/2012 בשעה 14:30

   דרור שלום.
   יש הנחיה משטרתית לא לרשום דוחות על שימוש בטלפון נייד בזמן עמידה ברמזור, אך הדבר עדיין מהווה עבירה.
   בתי המשפט לא כפופים להנחיות משטרתיות ואם תבקש להישפט עדיין יש סיכוי שבית המשפט ירשיע אותך.
   נסה לפנות למשטרה בבקשה לביטול דוח על פי הכללים שרשומים בצד האחורי של הדוח.

 21. דורון
  29/07/2012 בשעה 14:23

  שלום לאה
  במהלך שבוע שעבר נסעתי בכביש 4 שעת העמס ,בפקק תנועה יד ימין אוחז מכשיר גי' פי אס
  ניידת שראתה אותי , הורתה לי לעצור על אי תנועה, ונירשם לי דוח
  להלן מה שנירשם:
  נהגת ברכב הנל וכשהרכב היה בתנועה השתמשת בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית בניגוד לתקנה
  בעת תפקידי יושבת במושב נוסע אחורי בצד ימין בניידת סמויה לבנה שבה נוהג בן לוק שלא הבחין בעבירה ואני בנתיב אמצע מבין 3, הבחנתי בנהג כשהוא לבדו בנתיב שמאלי קיצוני בסמוך אלי והוא מחזיק בידו הימנית מכשיר טלפון סלולרי, המכשיר סמוך לפניי אצבעות נעות על גבי המכשיר, והוא ניראה כמעיין בו ,חלונות הרכב שקופים העברה נראתה בברור ,( החלון האחורי ימני של הרחב שלי עם צילון של גרב, שמתלבש ואוטם את כל החלון !!! וזאת היא לא ציינה !!)
  נשמר קשר עיין רצוף עד לעצירה.
  כשבאה אליי השוטרת בקשה רישיון נהיגה ואמרה שאני אקבל דוח על שימוש בטלפון סלולארי
  ואז אמרתי שאני משתמש בגי' פי אס . בדיוק באותו רגע צלצל הטלפון ואז גם אמרתי לה שהינה יש לי דיבורית! היא לא הגיבה
  לקחה את הרישיון והלכה לניידת ,הלכתי אחריה לניידת להסביר, לדבר, והם שניהם שלחו אותי להמתין ברכב!
  המתנתי ברכב שלי, לאחר כ10 דקות חזרה אלי עם דוח 1000 שח ואמרה לי שב2007 הייתה לי עברת תנועה ולשם כך היא רואה לנכון לתת לי דוח ,
  בדברי הנהג רשמה: אני מצטער אתם עושים עבודה נאמנה
  רק הסתכלתי בגי' פי אס

  האים אפשר לפנות ולשנות משהוא או לבקש להישפט?
  תודה על עזרתך
  דורון כהן

  • 29/07/2012 בשעה 15:38

   שלום דורון,
   העובדות שאינן שנויות במחלוקת-
   הדוח נרשם בגין שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית.
   לטענתך לא החזקת טלפון נייד.
   לטענת השוטרת החזקת ביד טלפון סלולרי.
   המכשיר שהשתמשת בו לא היה מותקן ברכב אלא הוחזק ביד.
   שאלה:
   האם המכשיר שהחזקת ביד הוא גם טלפון סלולרי?
   האם טענתך היא שהשתמשת במכשיר כשהוא במצב של ג׳. פי. אס?
   החוק קובע שיש להחזיק את ההגה בשתי ידיים ומכאן שהחזקת המכשיר ביד, מהווה עבירה. ( אמנם עבירה מופחתת שעניינה אי החזקת ההגה בשתי ידיים וללא נקודות (תקנה 28(א))
   השוטרת רשמה שראתה שימוש במכשיר, אצבעות נעות על הצג ולכן זה עונה להגדרה של שימוש במכשיר שלא באמצעות דיבורית ולפי התיקון לחוק גם שליחה או קריאת מסרון.
   אם לפי דבריך רק החזקת את המכשיר ולא עשית בו שימוש במצב של פלאפון, עדיין עברת עבירה של אי החזקת ההגה בשתי ידיים ומאחר וזו טענתך הרי שהיא מהווה סיוע לטענת השוטרת שהשתמשת בטלפון נייד.
   יש לבחון האם רישום הנקודות של הדוח שקבלת מעמיד אותך בסכנה לצבירת 36 נקודות, כי אז אולי כדאי לנסות לנהל משפט. יש לבחון כמובן שאין בעברך עבירות קודמות רבות כי אז במידה ולא תצלח דרכך בבית משפט, רשאי השופט להתייחס לעברך כאשר הוא גוזר את העונש.
   אני חוזרת למשרד בעוד כשבוע, ואשמח לענות על שאלות נוספות. 0505302522
   כפי שהדברים נראים לי, לא הייתי ממליצה לבקש להישפט- מאחר ורק אם הדוח מסכן אותך ב 3 חודשי פסילה בפועל בגלל 36 נקודות, כדאי לנסות לנהל משפט.
   בברכה,
   לאה.

 22. דורון
  29/07/2012 בשעה 21:19

  תודה על תשובתך המהירה
  דורון

 23. אסתר
  14/08/2012 בשעה 08:24

  שלום,
  לפני כשלושה שבועות עצר אותי שוטר בעת שיחה בדיבורית הפנימית של הטלפון הסלולרי. מאחר ואכן היתה שיחה לא הכחשתי והסברתי לו שהמדובר היה בשיחה דחופה מבית הספר של בני הסובל מאוטיזם. הוא רשם את הדוח אך לאחר שבדק כי אין לי כל עבירות ב25 שנות נהיגה והבין את הסיטואציה אמר לי כי הוא מציע לכתוב מכתב לביטול הקנס ואף רשם בדוח כי יש לי עבר נקי וכן השיחה היתה דחופה. האם אכן יש טעם לבצע פניה זו?

  • 14/08/2012 בשעה 21:30

   שלום רב,
   המשטרה קבעה קריטריונים להמרת דוח באזהרה.
   אחד הקריטריונים הינו סוג העבירה.
   עבירה של שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית, נכללת ברשימת העבירות שהמשטרה החליטה שלא ניתן להמיר באזהרה.
   אולם, לכל כלל יש יוצאים מן הכלל, וניתן לפנות בצירוף מסמך המאמת את הנטען ( מסמך לגבי אוטיזם של הבן) ולפנות כמובן בתוך 30 יום מיום העבירה ובמידה ולא מתקבלת תשובה בתוך 60 יום מיום העבירה, לנסות לבדוק מה קרה ובכל מקרה על מנת להימנע ממצב של כפל קנס כאשר חולפים 90 ימים, כדאי לשלם את הקנס.
   האחראי על היחידה הבודקת את הפניות הנ״ל הינו סגן ניצב יורם בוהדנה ולהפנות המכתב אישית אליו מפני שהוא היחיד בעל הסמכות להמיר את הדוח באזהרה בנסיבות כנ״ל. את המכתב יש לשלוח בדואר רשום לכתובת: משטרת ישראל – מרכז פניות נהגים ארצי ת.ד. 120 פתח תקוה 49100.
   בברכה,
   לאה גולדמן, עו״ ד

 24. אסתר
  15/08/2012 בשעה 09:31

  תודה רבה על התשובה המהירה והמועילה.
  בברכה
  אסתר

 25. שפנייר מלי
  02/09/2012 בשעה 12:44

  לאה שלום,
  מחר יש לי משפט בעבור שיחה שניהלתי בנייד תוך כדי נהיגה לקראת עצירה ברמזור כאשר 2 ידיי מונחות על ההגה ואני מדברת בדיבורית. לאחר שקראתי את תגובתך במקרים דומים אני מבינה שאין לי סיכוי להפחתת עונש.
  האם יש אפשרות שאשלם היום את הקנס וכך לא אקבל קנס מוגדל יותר? או שמאוחר מדי?
  אודה על תשובתך המהירה,
  מלי

  • 02/09/2012 בשעה 14:46

   מלי שלום.
   במידה ואת מעוניינת לסיים את המשפט בקנס המקורי, פני לתובע באולם בית המשפט בבוקר הדיון. תציעי לו לסיים את התיק בקנס המקורי. בדרך כלל, אם גליון ההרשעות שלך אינו מכביד ביותר, תובע יסכים לכך. כשיגיע תורך לעמוד מול השופט/שופטת, התובע יציג את ההסדר ובית המשפט יאשר אותו.

 26. לידור
  09/09/2012 בשעה 23:53

  שלום רב, אבי קיבל דו"ח בגין דיבור בטלפון הנייד במהלך הנסיעה. בפועל אבי כלל לא דיבר בטלפון במהלך הנסיעה, אלא הטלפון היה ליד רגליו. אצטט את אשר נכתב בדו"ח:
  "בהיותי עומדת סטטי ברח' … הבחנתי ברכב הנ"ל כאשר הנהג לבדו ברכב מחזיק בידו השמאלית במקביל לאוזן השמאלית מכשיר פלאפון בצבע שחור … לנהג הוסברה העבירה, אין דיבורית מותקנת ברכב וכן אין וילונות או חלונות כהים ברכב. כאשר נעצר הבחנתי בוודאות בטלפון שחור."
  אציין מספר הסתייגויות:
  1. הטלפון של אבי בצבע לבן, אך הנרתיק שלו הוא בצבע שחור.
  2. ניתן להוכיח ע"י פירוט שיחות יוצאות (ונכנסות – ע"י צו בית משפט) – כי לא הייתה שיחה נכנסת / יוצאת במהלך כתיבת הדוח או ברבע שעה שקדמו לו.

  בנוסף, השוטרת ציינה בדו"ח תחת סעיף דברי הנהג: "החזקתי את הטלפון, לא דיברתי".

  אשמח לקבל את חוות דעתך בנושא – האם יש מקום לבקש להישפט? האם בית המשפט יכול להסתמך רק על טענתה של השוטרת כי החזיק את הטלפון ליד אוזנו גם אם ניתן להוכיח כי לא דיבר? (בכנות, אין אדם שיחזיק את הטלפון שלו ל"הנאתו" ליד האוזן במהלך נסיעה אם הוא לא באמת מדבר בו).

  תודה רבה

 27. 10/09/2012 בשעה 11:44

  שלום רב!
  עיינתי בפנייתך.
  השוטר מייחס עבירה של שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית.
  אביך אינו מכחיש שהחזיק את הטלפון בידו אך לא דיבר.
  הגרסה לפיה החזיק את הטלפון היא מעין חיזוק לגרסת השוטר והוא לא אמר לשוטרת במעמד רישום הדוח מילה על כך שהטלפון היה בין רגליו אלא אמר שהחזיק אותו.
  תמיד אפשר לכפור ולהגיע לשערי בית המשפט אבל אז יהיה עליך להוכיח כי האשמה שמיוחסת לאביך אינה נכונה והוא רק החזיק את הטלפון ( ידוע לך בודאי כי גם החזקת טלפון היא לכשעצמה עבירה על החוק.
  הסיכוי במקרה שלך אינו גדול והסיכון להרשעה הוא די ממשי ואז אביך מסתכן בקנס כפול וגם פסילה על תנאי.( שוטר נחשב לעד נייטרלי)
  בנסיבות האלה, לא הייתי ממליצה לפנות לבית משפט.
  לגבי פלט שיחות, גם אם תשיג צו בית משפט לגבי שיחות יוצאות, הדבר לא מוכיח שלא היתה החזקה של הטלפון, על פי פסיקת בית המשפט, גם החזקת הטלפון ללא שיחה מהווה "שימוש" על פי החוק.
  לידיעתך במידה ואביך לא צבר לחובתו יותר מ 12 נקודות, הנקודות תימחקנה כעבור שנתיים ממועד העבירה. במידה וצבר יותר, הן תימחקנה כעבור 4 שנים ממועד העבירה.
  שנה טובה
  עו״ד לאה גולדמן

 28. David
  20/12/2012 בשעה 19:42

  לאה שלום,
  קיבלתי היום דוח על החזקת טלפון ביד למרות שהשתמשתי בדיבורית.
  למעשה הטלפון מונח כדרך קבע במגרעת ליד ידית ההילוכים והחזקתי את הטלפון לרגע כדי לנתק את השיחה.
  האם יש לי סיכוי במשפט או עלי לוותר ולשלם את הקנס?
  תודה,

  • 22/12/2012 בשעה 09:08

   דוד שלום,
   כמו שכבר נאמר כאן במאמר ובתגובות, לפי הפסיקה בישראל, החזקת הטלפון ביד מהווה "שימוש בטלפון" לפי החוק. אם הודית בפני השוטר שהחזקת את הטלפון, אין לך הרבה סיכוי להצליח במשפט, כי הפעולה מהווה שימוש בטלפון.
   לתשומת ליבך, החוק דורש שהטלפון יהיה מותקן ברכב. משמעות הדבר היא שהטלפון חייב להיות מקובע במתקן ברכב, לא מספיק שיהיה מונח באיזו מגרעת בלוח השעונים. מטרת התקנה היא למנוע מצב שבו הטלפון נופל ברכב בזמן הנסיעה. ניתן לרכוש זרוע מקבעת לטלפון בכל חנויות האביזרים. אם הטלפון היה מקובע במתקן ברכב, לא היית צריך להחזיק אותו כדי לנתק את השיחה והיית נמנע מקנסות מיותרים.

   אשמח לענות על כל שאלה נוספת בנושא.

   עו"ד לאה גולדמן

 29. נעם
  03/01/2013 בשעה 16:46

  שלום- האם דיבור בסלולרי שאדם אחר מצמיד לאוזני, כששתי ידי על ההגה, עדיין מהווה עבירה?

  • 06/01/2013 בשעה 14:45

   נעם שלום, לכאורה לא מדובר בעבירה, משום שהידיים שולטות בהגה. עם זאת, שים לב שהתקנה מגדירה מהי "דיבורית" – הטלפון צריך להיות מותקן ברכב באופן שימנע את נפילתו. על פי רוב שוטר לא ירשום דוח, אולם אם השוטר רוצה להתעקש, הוא יכול לטעון שהטלפון לא היה מקובע ברכב.

 30. אלי
  25/01/2013 בשעה 00:51

  שלום – אני נהג חדש ותפס אותי שוטר מדבר בסלולרי כשהמכשיר היה בין צווארון החולצה
  לצוואר ,השוטר כתב שהחזקתי את המכשיר ביד בצמוד לאוזן, בקשתי להישפט
  (יש לי 2 עדים שהיו ברכב ) , האם אוכל לטעון שזה כמו טלפון סלולרי המוכנס לתוך קסדת אופנוע
  והנדון דומה לשימוש בטלפון נייד באמצעות אוזניה.
  בתודה אלי.

  • 26/01/2013 בשעה 22:57

   שלום אלי,
   צר לי אבל זה ממש לא כמו נייד בתוך הקסדה.
   העדים שלך יעידו שהטלפון היה בתוך צווארון החולצה וזה לא יכול להועילמלך מפני שזה עדיין שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית המותקנת ברכב.
   לדעתי הדרך הטובה ביותר היא לסגת מהעניין, להגיע לדיון ולקבל הסכמה מהתובע לעונש של הקנס המקורי.
   במידה והתובע לא מסכים, תבקש דחיה להיוועצות ודבר איתי שוב.
   בברכה,
   עו״ד לאה גולדמן.

 31. אלי
  26/01/2013 בשעה 20:41

  שלום אני נהג חדש וכבר בקשתי להישפט על הדיבור בסלולרי
  א. רציתי לשאול: האם אני יכול לבוא למשפט ,להודות באשמה
  ולבקש שעקב מצבי הכלכלי הקשה מאוד , אני מעוניין בהמרה לשלילה ,
  האם זה יתקבל או שגם כאן אני מסתכן בכפל קנס?
  ב. כשמודים אצל התובע לפני המשפט במקום להישפט ,
  זה תמיד נשאר הקנס המקורי?
  בתודה מראש , אלי

  • 26/01/2013 בשעה 22:52

   שלום רב,
   ראשית, אם אתה מתכוון להודות בגלל מצב כלכלי ולקבל פסילה במקום קנס, תוודא עם התובע שהפסילה לא תהיה יותר משלושה חודשים מפני שאם הפסילה היא מעבר לשלושה חודשים, אתה תחוייב במבחן תיאוריה ואולי גם טסט מחדש.
   לכן עליך לוודא זאת לפני שאתה מודה בפני השופט ולדבר עם התובע לגבי העונש: להגיע איתו להסכמה לגבי אורך הפסילה. אם אתה לא רוצה קנס בכלל, פסילה של חודש זה בהחלט יפה. וללא פסילה על תנאי.
   אם התובע לא מסכים, תבקש מהשופט דחיה ודבר איתי שוב.
   למתי קבוע הדיון ואצל איזה שופט?
   בברכה,
   לאה גולדמן, עו״ד

   • אלי
    27/01/2013 בשעה 00:36

    הדיון נקבע ל30.01.2013
    אצל השופטת מרים קסלסי

    • 27/01/2013 בשעה 10:14

     היי אלי, אם התובע יסכים להמרת העונש של קנס בעונש של פסילה, ההסכם צריך להיות כזה שלא יהיה עונש של קנס בכלל. וכפי שאמרתי, לשים לב שלא תהיה פסילה מעל 3 חודשים והעונש הראוי כאן הוא עונש של חודש פסילה. בברכה, לאה.

  • 26/01/2013 בשעה 22:54

   שלום רב,
   בהמשך לתשובה
   כאשר אתה מודה בעבירה של ברירת קנס שבקשת להישפט, התובע בדרך כלל יכול להסכים לקנס מקורי אבל לא תמיד. זה לא משהו מוחלט מפני שמי שמבקש להישפט צריך לקחת בחשבון שהתביעה תבקש כפל קנס.
   בברכה,
   לאה

 32. Motti
  19/02/2013 בשעה 21:46

  שלום לאה,

  קראתי את רוב התגובות כאן ולא הבנתי את הדבר הבא.
  האם שימוש בפלאפון שנמצא בתוך מעמד קבוע לצורך מענה לשיחה, סיום שיחה או שימוש כמכשיר ניווט עם תצוגת מפה נחשב לעבירה על החוק ? בנוסף, האם מספיק שימוש ברמקול הפנימי של הפלאפון לביצוע השיחה או שהחוק מחייב דיבורית נוספת ?

  תודה רבה,
  מוטי.

  • 20/02/2013 בשעה 13:11

   מוטי שלום,
   על פי החוק, ניתן להשתמש בטלפון נייד בזמן נהיגה כשהוא מותקן ברכב או מקובע באמצעי כלשהו אל גוף הרכב. כשהטלפון מקובע במקבע, ניתן לענות לשיחה, לחייג או להשתמש בו בתצוגת ניווט.
   מבחינת החוק, לא חייב להיות רמקול חיצוני למכשיר או מיקרופון חיצוני, ניתן לעשות שימוש ברמקול הפנימי של המכשיר. עם זאת, בגלל שרמקולים כאלה הם חלשים מטבעם, מומלץ להתקין דיבורית ברכב, שמגבירה את הקול.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 33. קטיה
  07/03/2013 בשעה 22:08

  שלום לאה,
  אודה מאוד לעזרתך בעניין דוח שבעלי קיבל היום על כך שלדברי השוטרת החזיק פלאפון בזמן פנייה ברמזור.
  לפי מה שהבנתי מהתגובות אין ערך לפירוט שיחות שאין לנו בעיה להציג, אבל בעלי נוהג על משאית של 15 טון שתא הנהג נמצא גבוה הרבה יותר מרכב פרטי. השוטרת אמרה שראתה אותו מחזיק פלאפון כאשר הוא פנה שמאלה ברמזור והיא נסעה בצד הנגדי של הכביש, היא טוענת שראתה אותו מחזיק את הפלאפן בגובה הראש. כפי שציינתי בעלי נהג במשאית, כדי לפנות שמאלה הוא צריך להחזיק ביד אחת את ההגה וביד שניה להעביר הילוכים מדובר על 4 הילוכים רק כדי לפנות, בצורה כזאת הוא פשוט פיזית לא יכל להחזיק את הפלאפון ביד, אם הוא היה משחרר את היד מההגה או מתיבת ההילוכים הוא לא היה יכול לפנות, ובטח לא בגובה הראש. האם זה דבר שיכול להוכיח בהוא לא יכל להחזיק פלאפון ביד כי בפועל הוא באמת לא החזיק ואנחנו המומים שלפי מה שקראתי עד עכשיו לא נוכל לעשות כלום בנידון ונצתרך לשלם 1000 ש"ח על משהוא שהוא לא עשה.האם כדיי לנו לפנות לעירעור ולבקש להשפט במקרה זה? אודה מאוד לעזרתך

 34. אמיר
  11/04/2013 בשעה 19:25

  לאה שלום,

  לפני כשנה בעת חציית צומת (פניה שמאלה) עמדה מולי בצומת ממתינה באדום ניידת משטרתית.
  לאחר שחלפתי על פניה והגעתי למצב של כמעט השלמת הפניה הפעיל השוטר את צופר הניידת ופנה שמאלה לכיווני.
  טענת השוטר הייתה "… מחזיק בידו הימנית בטלפון צמוד לאוזן ימין ורק ידו השמאלית אוחזת בהגה כמו כן אני מבחין בתנועת שפתיים לציין כי כל העברה הנ"ל נעשתה תוך כדי נהגה וכן שימת קשר עין עם הנהג…."
  למעשה לא החזקתי ולא דיברתי במהלך הנסיעה. המכשיר מצוי באופן קבוע בתא שצמוד למושבים הקדמיים וברכב מותקן מכשיר קבוע המאפשר הפעלה קולית.
  מסלול הנסיעה לכיוון הצומת אפשר לי לזהות את הניידת .במרחק של כ 100 מטר לפני חצייתה.
  ביקשתי להישפט ובדיון ביקשתי להציג רשימת שיחות יוצאות והפעלת סמס, אינטרנט. ומכתב המאשר שברכב מותקן מכשיר קבוע. לבקשתי השוטפת סירבה לאפשר קבלת שיחות יוצאות. לקביעת השופטת בחודש הבא אמור להתקיים דיון בנוכחות השוטר.
  שאלתי – מהם הכלים המאפשרים לי להתגונן/לטעון לסילוף העבדות/זיהוי שגוי של השוטר?
  מכיוון כביש 75 פניתי לדרך החטיבות, במרחק של כ 100-150 זיהיתי שהרמזור לפניה שמאלה ירוק, ממולי ראיתי רכבים עומדים בצומת ובניהם רכב משטרתי, המשכתי בנסיעה סבירה והתחלתי לפנות שמאלה, תוך כדי סיום הפנייה שמעתי צופר והבחנתי ברכב המשטרתי חותך ימינה לכיווני וממשיך אחרי. כיוון שלא הושמעה כל צפירה ופניה ישירה אלי המשכתי עד לחניה ושם ירד שוטר מהרכב ופני אלי בבקשה להציג רישיון.
  המרחק הקצר ביותר שהיה בין הרכב שלי לרכב המשטרתי היה כעשרים מטר.
  מספר עובדות:
  1. השוטר סירב לבקשתי לפרט בדוח את פריטי המקרה מנקודת מבטי למעט המשפט שאני טוען שלא החזקתי ולא דיברתי במכשיר סלולארי
  2. העדר פרטי שוטר נוסף בדוח שהיה במקום והוא לא זה שערך את הדוח אך הוא זה שזיהה אותי והיה אמור להסביר לי את מהות העיכוב (גם בתזכיר שצילמתי ממטה המשטרה לא מופיע שמו של השוטר הנוסף)
  3. בנסיבות הדוח שפורטו על ידי השוטר מצוין מרחק של מספר מטרים בזמן האבחנה בעבירה (להערכתי המרחק היה כ 7-10 מטרים).
  4. השוטר לא טרח לציין שברכב מותקן מכשיר קבוע (לבקשתי סרב השוטר לבדוק ולאשר שברכב קיים מכשיר קבוע)
  5. השוטר לא טרח לציין דרך איזה חלון בוצעה האבחנה
  6. בשעת ביצוע העבירה לכאורה השמש הייתה בזוית של כשלושים מעלות ובכיוון מבטו של השוטר לרכב שלי
  7. לבשתי חולצה ארוכת שרוולים בצבע אפור הזהה לצבע הריפוד של קירות ותקרת הרכב.
  8. היד הדומיננתית שלי היא שמאל
  תודה אמיר

  • 11/04/2013 בשעה 23:43

   היי אמיר,
   שלח אלי בבקשה את הדוח המקורי שקבלת ואם יש עוד מסמכים שערך השוטר, נא שלח גם אותם.
   האם יש פרוטוקול דיון קודם? נא שלח אלי.
   האם יש לך מידע לגבי רישום של עבירות קודמות שלך?
   אשמח לענות לך לאחר עיון בדוח.
   בברכה,
   לאה

 35. אמיר
  16/04/2013 בשעה 17:29

  שלום לאה.
  שלחתי את המסמכים הרלוונטיים למייל goldman.lea@gmail.com

  בברכה וחג שמח
  אמיר

 36. אורי
  25/04/2013 בשעה 00:04

  עצר אותי שוטר בטענה שראה אותי מדבר בפלאפון וזאת האמת, רק שהוא היה "על רמקול" והחזקתי אותו ביד, טענתי לו שלא דיברתי והראתי לו את כיסי שהיה ריק וכן הצעתי לא לחפש באוטו והוא סרב אך רשם את הדברים הנ"ל. שאלתי היא האם ניתן לעשות משהו? להישפט וכד'…

  • 25/04/2013 בשעה 14:47

   אורי שלום,
   במידה והשוטר כתב בנסיבות הדו"ח שראה אותך מחזיק את הטלפון ביד, יהיה קל לתביעה להוכיח את אשמתך בבית המשפט. כמו שכבר נכתב כאן, בית המשפט רואה את השוטר כעובד ציבור, שאין לו אינטרס בדו"ח או בתוצאות המשפט ולכן יש נטיה להאמין לדברי השוטר.
   במידה ותורשע בבית המשפט אתה צפוי לקנס גבוה יותר מהקנס המקורי ו/או פסילת רשיון על תנאי, כך שלא מומלץ לבקש להישפט.
   לגבי דרישה לחפש ברכב – השוטר לא חייב להיענות לדרישה שלך לחפש ברכב אחרי טלפון, מספיק שכתב שראה אותך מחזיק טלפון בזמן הנהיגה.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 37. 13/05/2013 בשעה 08:19

  עו"ד גולדמן שלום
  אשתי נהגה ברכב היא חיברה את הטלפון הניד עם גומיה עבה למעיל.
  כך שהטלפון היה קבוע על ידה.
  כשעמדה ברמזור הפעילה אותו (הטלפון היה מחובר עם גומיה על יד שמאל שלה) שוטר ראה אותה כשעמד לצידה ברמזור.
  היא דיברה בטלפון על הרמקול.
  כשהתחילה לנוע השוטר עצר אותה ורשם לה דוח.
  היא הגיעה לדיון משפטי התביעה מסכימה אם דברי אישתי אך טוענת שזה בנגוד לטענה 28 ב ' סמל עבירה 6577.
  השופט ביקש לשלוח לו סיכום בכתב להצדקת הטענה .
  בכל פסקי הדין ראיתי התיחסות להחזקה ביד או הורדת יד אלת מההגה . אשמח לשמוע את חוות דעתך המלומדת

  תודה איתן קיזלר – חיפה

  • 19/05/2013 בשעה 09:27

   איתן שלום,
   נושא סיכומים בכתב סבוך מדי מכדי לענות בתגובה להודעה.
   נא צור קשר עם המשרד בטלפון 03-9043736

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

   2013/5/13 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים Lea Goldman Law

 38. ליעד
  27/06/2013 בשעה 15:31

  עו"ד גולדמן שלום רב,

  בשבוע הבא היה אמור להיערך לי משפט על דו"ח תנועה של שימוש בטלפון נייד ואתמול קיבלתי דואר רשום ובו הודעה על דחייה של הדיון לסוף אוקטובר ואף נקבע אצל איזה שופט.
  שמעתי מאנשים וקראתי גם בכמה מקומות שבמקרה וחלפה מעל שנה מאז הבקשה להישפט ועד קבלת התאריך למשפט אז אין המשטרה רשאית להגיש את הדו"ח והוא מיועד לביטול סופי (תקנה 230), השאלה אם זה תופס גם במקרה כזה של דחיית מועד המשפט? שכן הבקשה למשפט הועברה לפני מעל שנה במאי 2012.

  בנוסף לגבי הדו"ח עצמו הנני מעוניין להמיר את הקנס לימי שלילה עקב מצבי הכלכלי ורציתי לדעת אם יש משקל לעובדה שבמשך 9 שנים מאז הוצאת הרישיון ועד למקרה זה יש לי עבירה אחת סה"כ ואם זה דבר שנלקח בחשבון בקביעת תקופה של המרה לשלילה?

  אשמח לשמוע חוות דעת לגבי עניין זה

  בתודה,
  ליעד

  • 30/06/2013 בשעה 11:39

   ליעד שלום,
   תקנה 230 מתייחסת לזמן שעובר עד להגשת כתב האישום, לא לדחיות של בית המשפט, כך
   שאפשר לקיים את המשפט.
   לגבי פסילה במקום קנס – בדרך כלל נאשמים מבקשים את ההיפך – להחמיר בקנס על
   חשבון הפסילה, אולם ניתן לסגור הסדר טיעון שיכלול פסילה במקום קנס. שים לב
   שההסדר לא יכלול פסילה ארוכה מדי.

   עו"ד לאה גולדמן

   2013/6/27 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים Lea Goldman Law

 39. tali
  08/07/2013 בשעה 16:10

  שלום רב,
  נקנסתי ב-1000 ₪ בגין שימוש בפלאפון סלולרי בזמן נהיגה.
  האם סיבה אישית סיבה של פיקוח נפש תתקבל בבית המשפט???
  להלן הסיבה:אבי עבר אירוע מוחי קשה והוא מטופל 24 שעות ביממה על ידנו-בני המשפחה. באותו יום בה בוצעה העבירה הייתי בדרכי חזרה הביתה לאחר טיפול בו . מצבו באותו היום היה מאד עדין שכן לא היה מאוזן מבחינת סוכר ולחץ דם כאשר קיבלתי שיחה מבית אמי עניתי במידי מתוך חשש לחייו של אבי.(ציינתי את הדבר בפני השוטר).
  לתשובתך אודה מאד,
  טלי

  • 09/07/2013 בשעה 10:17

   טלי שלום,
   צר לי על מצבו הרפואי של אביך. הטענה של "הייתי חייב לענות" מושמעת מדי פעם
   בבתי המשפט, אולם בתי המשפט אינם נוטים לקבל אותה. הגנת "צורך" בחוק העונשין
   מוגדרת כך:

   "לא יישא אדם באחריות פלילית למעשה שהיה דרוש באופן מיידי להצלת חייו, חירותו,
   גופו או רכושו, שלו או של זולתו, מסכנה מוחשית של פגיעה חמורה הנובעת ממצב
   דברים נתון בשעת המעשה, ולא היתה לו דרך אחרת אלא לעשותו" (סעיף 34יא לחוק
   העונשין).

   קשה לטעון כי שימוש בטלפון בזמן נהיגה כשהאב נמצא בבית חולים מהווה מעשה שהיה
   דרוש באופן מידי להצלת חייו של אדם.
   לכן לא הייתי ממליצה לך לבקש להישפט בגין העבירה.

   בברכה,

   עו"ד לאה גולדמן

   2013/7/8 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים Lea Goldman Law Office

 40. יעל
  11/07/2013 בשעה 15:37

  האם מותר לדבר ברמקול פנימי של פלאפון כאשר הפלאפון מונח על הברכיים ואיני אוחזת בו בידי?

  • 11/07/2013 בשעה 15:46

   יעל שלום,
   כפי שמוסבר במאמר, אחת מדרישות החוק היא שהשימוש בטלפון יהיה כשהטלפון מחובר
   לדיבורית המותקנת ברכב. הרמקול הפנימי יכול להיחשב כמערכת דיבורית, אולם
   הפסיקה פירשה את זה בכך שהטלפון יהיה מקובע ברכב, על מנת שלא יפול בנסיעה.
   כשאת מניחה את הטלפון הסלולרי על הברכיים את אמנם לא מחזיקה אותו בידך, אבל יש
   סיכון שהוא יחליק מהברכיים ויפול ברכב, את תתכופפי להרים אותו ותתרחש תאונה.
   לכן מומלץ לקבע את הטלפון לחלון או ללוח השעונים באמצעות זרוע שניתן לקנות בכל
   חנות אביזרים לסלולר בכמה עשרות שקלים. זה יהיה בטוח יותר וימנע קבלת דוחות. [
   אולי לא תקבלי דוח על כך שאת נוהגת עם הטלפון על הברכיים ומדברת ברמקול
   הפנימי, אבל בכל פעם שתשלחי אצבע לטלפון את תעברי עבירה, בנוסף לכך שמבטך יוסט
   מהכביש. זוהי נהיגה מסוכנת. עדיף להתקין זרוע ולנהוג בצורה בטוחה.

   בברכה,

   עו"ד לאה גולדמן
   2013/7/11 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים Lea Goldman Law

 41. דנה
  23/07/2013 בשעה 09:56

  שלום לאה,
  אני רוצה לשאול על מצב שבו נסעתי עם חברי ברכב. הוא נהג. אני הרמתי את הטלפון כדי לצלם את השוטרים שעקבו אחרינו והם נתנו לו דו"ח על שימוש בטלפון סלולרי. האם ניתן לטעון שהם טעו בראייתם שהוא החזיק את הטלפון וזו הייתי אני. עד כמה יכולים להאמין לו בבית משפט מול השוטרים?

  • 23/07/2013 בשעה 10:25

   דנה שלום, נא צרי קשר טלפוני עם המשרד

   03-9043736

   עו"ד לאה גולדמן

   2013/7/23 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים Lea Goldman Law

 42. אברהם
  15/08/2013 בשעה 18:55

  לאה שלום, אתמול נסעתי ברכבי בכביש 60 ותוך כדי נסיעה אף על פי שיש לי דיבורית, עניתי לטלפון ואמרתי שאני בנהיגה ואינני יכול לענות (כמובן יצאתי טיפש!). לאחר 4 דקות, נסע מאחוריי רכב אזרחי שחור והתחיל לצפור לי כמו משוגע… לא הבנתי במה מדובר והתחלתי להלחץ שאולי מדובר במפגע (מניסיון העבר של איזור זה) פתאום הרכב ביצע עקיפה מימין תוך כדי שהוא צופר לי בחזקה מסמן לי לפתוח את החלון, פתחתי את החלון ורק אז הוא אמר לי שהוא שוטר ולעצור בצד… (לא הבחנתי במדיו הכהים לפניי). כמובן שהתביישתי בעצמי והודתי בעבירה ואני מקבל אותה. אך יש לי 2 שאלות:
  1) האם יש סיכוי להמרה באזהרה, כלומר הבנתי מהנ"ל שזה לא קורה, אבל האם יש לי מה להפסיד בהגשת הבקשה?
  2)האם זה חוקי שניידת סמוייה תבצע אחריי מרדף ותעבור על החוק מספר פעמים בלי אמצעי זיהוי של משטרה? האם אני יכול להתלונן על השוטר?

  • 15/08/2013 בשעה 22:10

   שלום רב,
   לשאלותיך:
   התנהגות השוטר אינה על פי הנוהלים. היה עליו להפעיל אמצעי זיהוי ( פנס כחול מהבהב) ואז לסמן לך לעצור.
   לעניין תלונה בנושא התנהגותו- אין מניעה להגיש תלונה אולם אין לזה קשר לאחריותך לעבירה והתנהגותו אינה מאיינת את האחריות .
   לעניין המרה באזהרה-
   ישנם קריטריונים, ביניהם ותק נהיגה 10 שנים ו5 שנים ללא עבירות קודמות-
   קריטריון שני הוא סוג העבירה- למיטב ידיעתי אין ממירים עבירה של שימוש בטלפון.
   מאידך, אם הנתונים שלך כנהג מתאימים ( ראה לעיל) אתה יכול לנסות.
   חשוב- לשלוח את הבקשה בדואר רשום ולהשאיר ברשותך את המקור של הדוח.
   לערוך בירור 60 יום מיוםצהעבירה לעניין תשובה לגבי בקשתך.
   אם עומדים לחלוף 90 הימים מיוםצהעבירה ולא קבלת תשובה תנסה לבדוק ואם לא הצלחת לקבל תשובה, שלם את הדוח במועד.
   מניסיון, אם חלפו 90 ימים והדוח הופף לדוח״ כפל קנס״ אתה נכנס לסיחרור.
   בברכה,
   לאה

 43. מורן
  26/08/2013 בשעה 12:37

  שלום.
  אתמול הזמן נהיגה ברכב עצרה אותי שוטרת על שימוש בטלפון בזמן ששוחחתי עם הדיבורית הפנימית של המכשיר.
  לאחר שציינתי בפניה כי עניתי לבעלי שדאג כי איחרתי להגיע הביתה והייתי עם שני התינוקות ברכב, היא הלכה לבדוק וחזרה אלי עם הקנס ומסרה שהיא לא יכולה להמיר את הדוח לאזהרה בשטח אבל אני יכולה לעשות זאת בעצמי וזאת מאחר ואני עומדת בקריטריונים להמרת דוח לאזהרה.
  מהתגובות לעיל ראיתי שהנ"ל לא אפשרי במקרה של שימוש בפלאפון.האמנם? האם במקרה זה שבו השוטרת הטעתה אותי יש לי מה לעשות? במידה וכן ניתן להמיר את הקנס לאזהרה מה התהליך ולמי עלי לפנות? מה נידרש לציין בפנייה אליהם? והאם המשטרה יכולה להוציא פירוט של השיחות שלי על דעת עצמם כדי לאשש את טענתי בנוגע לשיחה עם בעלי….

  • 27/08/2013 בשעה 10:57

   מורן שלום,
   על פי הנחיות אגף התנועה, עבירת שימוש בטלפון נייד נחשבת עבירה בטיחותית, ולכן
   המשטרה לא ממירה דוחות כאלה באזהרה.
   למרות זאת, את יכולה לנסות לפנות בדואר רשום לכתובת: משטרת ישראל, מרכז פניות
   נהגים ארצי, ת.ד. 120 פתח תקוה, בבקשה מנומקת להמרת הדו"ח. בפניה צייני שאת
   נוהגת שנים רבות ללא עבירות ועומדת בקריטריונים להמרה באזהרה.
   צרפי גם העתק של הדו"ח לפנייתך והמתיני לתשובת המשטרה.
   שיחה עם הבעל אינה יכולה להיחשב נימוק לביטול הדוח, משום שהחוק לא מאפשר לך
   לבצע עבירה, גם אם הבעל מתקשר.

   אשמח לעזור בכל שאלה,
   עו"ד לאה גולדמן

   2013/8/26 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים Lea Goldman Law

 44. אילן סממה
  11/09/2013 בשעה 19:54

  לאה שלום

  היום בזמן נסיעה העברתי את הטלפון מכיס שמאל בחולצה ( הקטנת קרינה ישירה לגוף ) לתא על יד ידית ההילוכים – פעולה שמאוד מזכירה הוצאת קופסת סיגריות מהכיס והנחתה במקום אחר ..
  הראיתי לשוטר את מסך כל השיחות בטלפון ממנו עולה שהשיחה האחרונה התבצעה כ 15 דקות לפני שהתבקשתי לעצור( השוטר רשם את זה בדו"ח בקטע העדות שלו )…
  לטענתו עצם אחזקת המכשיר ולו לשניה מחייבת דו"ח וכל שיש לי לעשות זה :
  1.לשלוח מכתב רשום ובו בקשה להמרת הדוח לאזהרה (מפוסטים קודמים אני מבין שזה בזבוז זמן למרות שיש לי עבר תעבורתי נקי ).
  2. לבקש להשפט
  3.לשלם
  יצויין שיש לי דיבורית ברכב .

  האם יש מה לעשות חוץ מלשלם ?

  בברכה ותודה
  אילן

  • 11/09/2013 בשעה 20:28

   אילן שלום,
   נכון שהפעולה של הוצאת הטלפון מהכיס דומה להוצאת קופסת סיגריות, אולם המחוקק
   קבע בתקנה "לא יאחז בטלפון קבוע או נייד, ולא ישתמש בהם ברכב אלא באמצעות
   דיבורית". לכן החזקת הטלפון ביד מהווה עבירה.

   אתה יכול לנסות לשלוח בקשה להמרה באזהרה, למרות שהסיכוי שדוח כזה יומר באזהרה
   הוא קלוש. אם לא, אז לשלם את הקנס תוך 90 ימים מקבלת הדוח.

   בברכה, עו"ד לאה גולדמן

   2013/9/11 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים 03-9043736 Lea

 45. אילן סממה
  11/09/2013 בשעה 21:12

  תודה

 46. רון
  17/09/2013 בשעה 13:12

  אשמח לדעת דעתכם על קבלת דו"ח שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה כאשר הסברתי והראיתי לשוטר שהטלפון מונח על דיבורית קבוע ומשהחזקתי ביד היה הארנק שלי. זו מילה שלו נגד מילה שלי וזה גם רשום בדו"ח. אם אני מבקש להישפט מה הסיכויים שיקבלו את הטענה שלי ?
  תודה,
  רון

  • 17/09/2013 בשעה 13:21

   רון, שלום.
   אכן, מדובר במילה נגד מילה, אולם יש כמה דברים שפועלים לטובתך.
   במידה והתגובה שלך שהחזקת ארנק ביד נרשמה בדברי הנהג, זה מחזק את גרסתך, משום
   שזו התגובה הראשונה שלך לשוטר ולא גרסה כבושה שהמצאת בבית המשפט.
   האם השוטר כתב שהראת לו את הטלפון מונח בדיבורית?

   במקרה זה הייתי ממליצה לך לבקש להישפט, ולנסות להוכיח את חפותך בבית המשפט.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

   2013/9/17 לאה גולדמן – משרד עורכי דין לתעבורה ופלילים 03-9043736 Lea

   • רון
    17/09/2013 בשעה 16:46

    תודה לאה, התגובה שלי בדברי הנהג נרשמה כך: לא דיברתי בטלפון, החזקתי ארנק. אך לא נרשם שהראתי לשוטר את הטלפון מונח בדיבורית.
    אם כך.. הטענה שלי לא מספקת ?
    האם השופט יכול גם לטעון שלפי החוק אני חייב ליהיות עם 2 ידיים על ההגה ?
    תודה,
    רון

    • 20/09/2013 בשעה 08:01

     לפי החוק, חייבים לאחוז את ההגה בשתי ידיים. אם יציעו לך הסדר טיעון שיכלול החלפה של סעיף האישום לנהיגה בלי שתי ידיים על ההגה זה הסדר טוב, כי מדובר בעבירה ללא נקודות, ובנוסף אתה מודה בעבירה, כי אמרת לשוטר שהחזקת ארנק.
     במשפט אין משהו שהוא בטוח. לא תמיד מנצחים. קח בחשבון שאם תורשע בעבירה במשפט, בית המשפט לא יהיה כבול לקנס המקורי, ויוכל להטיל עליך עונש כבד יותר. כמו שכתבתי לך, תגובתך כךי שנרשמה בדוח פועלת לטובתך משום שלא מדובר בגרסה כבושה.
     אשמח לענות על שאלות נוספות.

     עו״ד לאה גולדמן

     >

 47. רון
  22/09/2013 בשעה 11:29

  תודה רבה לאה.

 48. נעה
  09/10/2013 בשעה 22:50

  שלום עו"ד גולדמן,

  בעלי קבל גם הוא דו"ח. בעקבות זה עלו אצלנו כמה שאלות:
  1. הבנתי שמותר לדבר במכשיר על רמקול כשהנייד נמצא במקום קבוע ברכב כדי שלא יוכל ליפול. האם זה חייב להיות התקן פלסטיק שמתחבר לשמשה וכד' או שאפשר גם לשים אותו ב"כיס" בדלת או במקום המיועד להעמדת כוסות , שמשם הוא אינו יכול ליפול?
  2. האם מותר לענות לשיחה או לחייג כשהמכשיר ב"כיס" כזה או אפילו בהתקן שמחובר על השמשה? (עדיין צריך ללחוץ על המקשים/מסך וצריך בשביל זה להוריד יד אחת מההגה. אבל זה גם צריך גם בדיבורית)
  3. האם דינה של אוזניה / בלוטוס כדין רמקול ?

  תודה
  נעה

  • 10/10/2013 בשעה 10:06

   נעה שלום,
   הרמקול יכול להיחשב "דיבורית" לפי דרישות החוק רק אם יש התקן שמאפשר שימוש
   בטלפון ללא אחיזה בו, ושההתקן ימנע נפילה של הטלפון ברכב.
   אם המכשיר מונח ברכב, ומחייב אחיזה שלו בכל פעם שעונים או מתקשרים, זה לא עונה
   על דרישות החוק. אם המכשיר מקובע בהתקן, מותר לגעת בו, ללחוץ על כפתורים וכו',
   על מנת לעשות בו שימוש (כמובן לא כתיבה או קריאה של מסרונים, אינטרנט וכו').
   אם נסכם זאת, אם משתמשים ברמקול המכשיר צריך להיות מקובע בהתקן שמונע את
   נפילתו וימנע את הצורך בהחזקת המכשיר בכל פעם שלוחצים עליו. ניתן לרכוש התקן
   הצמדה לחלון או ללוח השעונים במכשיר זול יחסית, זה ימנע דוחות.
   אוזניה – בחוט או בחיבור בלוטות' נחשבת התקן דיבורית, אם לוחצים על האוזניה
   כדי לענות לשיחה. צריך לשים לב שגם כשהטלפון מונח בכיס אסור לאחוז בו כדי
   לענות/להתקשר, גם אם הוא מחובר באוזניה. עדיין צריך התקן שמונע נפילה ומונע
   צורך בהחזקת המכשיר.

   לסיכום, עדיף לרכוש התקן שיקבע את המכשיר לחלון או ללוח השעונים. זה ימנע
   הסתבכויות, דו"חות ובעיקר ימנע סיכון שבו הטלפון יפול ברכב במהלך הנסיעה.

   לאה גולדמן, עו"ד

   • נעה
    10/10/2013 בשעה 15:55

    תודה רבה.
    רק לוודא – אם יש לי אוזניה + התקן שמחזיק את המכשיר זה בסדר?
    (כלומר, האזניה נחשבת כמו רמקול, ומותר לי ללחוץ על הכפתור של המכשיר שמצוי בהתקן הפלסטיק?)

    שוב תודה
    נעה

 49. 26/10/2013 בשעה 23:37

  שבוע טוב רציתי לברר קיבלתי דוח תנועה משוטר על דיבור בפלאפון ביזמן נהיגה בעוד שבדוח השוטר בפרטים כתב שאין לי פלאפון מה את מציעה לעשות?

  • Lea
   27/10/2013 בשעה 10:12

   שלום איציק טוויטו,
   קראתי.
   האם אתה יכול לשלוח אלי את הדו״ח שקבלת מהשוטר?
   אבדוק ואשיב לך.
   בברכה,
   לאה

 50. בר
  11/12/2013 בשעה 13:49

  שלום רב,
  שוטר תנועה עצר אותי סמוך לרמזור אדום על שימוש בטלפון שלא באמצעות דיבורית.
  לא דיברתי בטלפון לא סימסתי לא נגעתי במכשיר . היד שלי הייתה על ידית תיבת הילוכים
  ברכב מותקן דיבורית והשוטר ציין זאת בדוח.
  גם כשהשוטר עצר אותי הוא בהתחלה אמר את דיברת בטלפון הלבן ואז בשחור(היו לי שני מכשירים בגלל עבודה שניהם היו מונחים בתוך תא) ואז את סימסת ואז בכלל את התעסקת בGPS.
  ביקשתי להשפט.
  האם יש לי דרך לצאת מיזה? כי לא נגעתי בסלולר בכלל כלום לא הסתכלתי לא סימסתי כלום זה היה נטו שוטר על אופנוע שחיפש

  • 11/12/2013 בשעה 13:52

   בר שלום,
   השאלה שלך מסובכת מדי מכדי לענות כאן.
   נבקשך ליצור קשר עם המשרד בטל. 03-9043736

   עו"ד לאה גולדמן

 51. אלון
  01/02/2014 בשעה 14:04

  שלום לאה: קיבלתי דוח משוטר על שימוש בנייד, לטענתו ראה אותי אוחז בנייד וכל זאת תוך כדי נסיעה מאחוריי. הדוח כתוב בכתב לא קריא וחלקו מקושקש ,פרטי הפלאפון שלי שרשם השוטר בדוח לא נכון , יש עילה לביטול הדוח? בברכה ותודה מראש אלון

  • 01/02/2014 בשעה 23:19

   אלון שלום,
   חלק מהטענות שאתה מעלה מוצדקות ועשויות להוות בעיות בראיות של המשטרה כנגדך, עם זאת קשה לתת כאן תשובה רצינית בלי לראות את הדו״ח.
   אנא צור קשר עם משרדנו בטלפון 03-9043736 מחר בבוקר, נבקש ממך להעביר אלינו העתק של הדו״ח ואז נוכל להשיב לך תשובה רצינית יותר.

   בברכה,
   עו״ד לאה גולדמן

 52. דולב
  13/02/2014 בשעה 21:19

  שלום לאה,
  מקרה שקרה לי היום, נסעתי על כביש 4 בעוד שמכשיר הפלאפון הוחזק בידי עקב כך שהוא נפל מהתושבת הנמצאת על החלון. הזמן שבו אחזתי בפלאפון היה פחות מדקה, חשוב לציין שבאוזני היית אוזניה לצורך דיבור. בכל מקרה כשאני נוסע בנתיב הימני על 100 קמ"ש מגיעה בנתיב השמאלי ניידת סמויה, השוטר מסמן לי לפתוח את החלון, אני פותח את החלון, הוא מרים את מכשיר הכריזה ואומר לי שקיבלתי דוח על פלאפון והוא ישלח לבעל הרכב. סיים לדבר ונסע. כל זאת כששנינו נוסעים על 100 קמ"ש על כביש 4 בעל שני נתיבים, החלון שלי פתוח ויש לי אוזניה באוזן ימין, כמעט ולא שמעתי כלום מהרוח ותוך כדי גם הרדיו ניגן חלש. עד עכשיו אני לא בטוח במאה אחוז שזה בדיוק מה שהוא אמר. אשמח אם תתני לי פרטים על המקרה. אני מבולבל. לא קיבלתי דוח בידי, לא היית לי שום אפשרות להסביר לו שלא דיברתי בפלאפון והוא היה בידי רק בגלל שהוא נפל. האם מותר לו לעשות זאת? אשמח לפרטים נוספים. זה נשמע לי מאוד תמוה.
  תודה.

  • 14/02/2014 בשעה 21:23

   דולב שלום,
   אחיזת הטלפון ביד בזמן שהרכב בנסיעה, גם אם לשניה או דקה נחשבת עבירת שימוש בטלפון נייד. השוטר, שראה אותך מחזיק את הטלפון, יכול לרשום דו״ח ולשלוח אותו לכתובת בעל הרכב הרשום. עקרונית, שוטר יכול לרשום דו״ח לרכב מסוים מבלי שעצר את הרכב, מספיק שכותב שצפה בעבירה ורשם את פרטי הרכב. הדו״ח אמור להישלח לבעל הרכב, ואם לא בעל הרכב נהג בזמן העבירה, הוא יכול להודיע למשטרה שאדם אחר נהג ברכב בעת ביצוע העבירה ולבקש להסב את הדו״ח על שם מי שנהג ברכב. עם זאת, לא ברור מדוע מיהר כל כך השוטר ולא עצר אותך לתת לך דו״ח ביד, שאז גם היה יכול לרשום את תגובתך. זו לא התנהגות רגילה של שוטר. יכול להיות שרק רצה להפחיד אותך ולכן לא עצר אותך והמשיך הלאה. לא ברור איך הוא יכול לרשום מספר בזמן נסיעה (לא כתבת האם הוא היה לבד או עם עוד שוטר). במידה ותקבל דו״ח הביתה (או בעל הרכב יקבל), תוכל לפנות אלינו למשרד לשם קבלת יעוץ נוסף בטלפון 03-9043736

   בברכה,
   עו״ד לאה גולדמן

   • דולב
    15/02/2014 בשעה 12:45

    תודה על התגובה.
    ברכב היו שני שוטרים, עד כמה שהצלחתי לשים לב. זה היה באמת בשבריר שניה, חדש לי ששוטר רשאי לרשום דוח ללא עצירת הרכב שביצע את העבירה וללא שמיעת עדותי. אך כמובן שאני מאמין לך ותודה על האינפרומציה. מקווה שלא אקבל, והוא באמת רק הפחיד למרות שהוא אמר ש"בעל הרכב קיבל דוח על פלאפון". נחכה ונראה.
    שאלה נוספת, מה קורה במצב שאני רוצה להישפט, לפי מה השופט קובע את התיק, הריי אין לי פרטים,אין לי דוח, ולא נכתב כלום על דעתי על ביצוע העבירה.
    תודה,שוב! דולב

    • 15/02/2014 בשעה 17:10

     במידה והדו״ח אכן ירשם על שמך (לא ציינת האם אתה בעל הרכב), ותבקש להישפט, העובדה שהשוטר לא עצר אותך במקום ורשם את תגובתך יכולה להיחשב בעיה בראיות של התביעה.

 53. ג'מיל
  11/03/2014 בשעה 21:15

  ערב טוב
  קיבלתי דוח תנועה על שימוש בטלאפון בזמן נסיעה,ואני מודה בזה
  יש לי משנת 2008 אזהרה,השאלה שלי אם אפשר להמיר את הדוח לאזהרה ?

  • 12/03/2014 בשעה 12:10

   ג'מיל שלום,
   כפי שנכתב כאן למעלה, משטרת ישראל שינתה את הקריטריונים להמרה באזהרה, וכיום לא ממירים באזהרה דו"חות של שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה. לכן המשטרה לא תסכים להמיר את העבירה באזהרה, לא משנה מהו ותק הנהיגה.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 54. שי צרויה
  23/03/2014 בשעה 12:09

  בוקר טוב
  הבוקר קיבלתי דו"ח משוטר על דיבור בנייד לטענתי עמדתי ברמזור אדום כשהוא ממולי ועניתי לשיחה על ספיקר כהאוטו עומד וכשהרמזור התחלף לירוק הטלפון עבר לדיבורית בין הרגליים הוא ציין שדיברתי בין הנסיעה וראה אותי ,הנסיעה ארכה לא יותר מ30 מטר שכבר ניכנסתי לחניית הבית שלי אציין בזאת שבדו"ח הוא לא רשם באיזה יד דיברתי רק רשם שהטלפון היה מוצמד לאוזן האם יש קייס בזה שהרי אם הוא ראה אותי מדבר הטלפון האם היה חייב לציין באיזה יד דיברתי?

  בדוח"ח הוא ציין שהייתי בנסיעה ולא שעמדתי ברמזור ואז פניתי שמאלה , השוטר היה ברמזור מצד ימין במרחק של 15 מטר ממני ונסע ללא אורות צ'קלקה אחריי ופשוט נעמד אחררי החנייה ואז דיבר איתי.

  האם יש קייס ללכת לבית משפט עם זה . שכן שתיי ידיי היו על הרכב בזמן הנהיגה ולא צויין באיזה יד דיברתי ולדעתי הוא פשוט ראה אותי עונה לשיחה בזמן שעמדתי ברמזור התלבש עליי.

  • שי צרויה
   23/03/2014 בשעה 14:10

   2. עוד פרט חשוב מאוד ששכחתי לציין שברגע שהשוטר עצר אותי המשפט הראשון שלו היה שאם אני אודה שדיברתי בטלפון הוא יוותר לי על הדו"ח ואם לא הוא ירשום לי את הדו"ח ולמרות שהודאתי בפניו שדיברתי בזמן שהייתי ברמזור אדום ולאחר מכן שהרמזור התחלף לירוק העברתי את הטלפון לדיבורית הוא לא השתכנע ורשם לי את הדו"ח האם דבר זה תקין מבחינה משפטית האם זה יקרא הפללה?

   • 23/03/2014 בשעה 20:44

    צרויה שלום,
    כתבנו כאן שהסכנה בשימוש בטלפון נייד ברמזור היא שברגע שהאור מתחלף לירוק, נהגים מתפתים להמשיך עוד כמה שניות לדבר ואז סוגרים את השיחה. גם אם דיברת באמצעות הרמקול הפנימי של הטלפון, כשהוא מונח בין הרגליים, זה לא עומד בדרישות החוק, משום שהחוק דורש שהמכשיר יהיה מותקן במתקן המונע את נפילתו. כשהמכשיר מונח בין רגליך הוא יכול להחליק בקלות לרצפה ולגרום לתאונה. לכן אנו לא ממליצים לעשות שימוש בטלפון נייד שלא באמצעות דיבורית, ובטח לא בעמידה ברמזור.
    העובדה שהשוטר עשה לך ״תרגיל״ לפיו הוא יוותר לך אם תודה בעבירה לא פוסלת את הדו״ח. זה אולי לא מוסרי ולא יפה, אבל שוטרים עושים זאת, ואנו ממליצים לנהגים לא להודות בעבירות מול השוטר, במחשבה כשכך השוטר יוותר להם. הודית בפניו שדיברת בטלפון בזמן עמידה ברמזור, שנניח שעל זה לא רושמים דו״ח, אבל גם הודית שלאחר שהרמזור התחלף לירוק אתה העברת אותו למצב דיבורית (רמקול), ולכן יש כאן עבירה.
    מומלץ שתרכוש מתקן הצמדה לחלון או ללוח השעונים, כפי שמתואר במאמר, זוהי הדרך החוקית להשתמש בטלפון נייד בזמן נהיגה.

    בברכה,
    עו״ד לאה גולדמן

 55. גיא
  30/03/2014 בשעה 02:09

  שלום לאה
  תודה על הסקירה המפורטת והברורה.
  קיבלתי דוח על שימוש בסלולר בנהיגה וביקשתי להישפט. טענותי הם;
  א. עניתי לשיחה כשהרכב עמד ,אמרתי "אני בנהיגה נדבר מאוחר יותר" והנחתי את המכשיר.
  ב. עשיתי זאת מכיון שהצלצול הסיח את דעתי מנהיגה.
  ג. אני נוהג כמעט חמש שנים ללא אף עבירה.

  אציין כי השוטר רשם בתיאור העובדות "בעת שהרכב היה בתנועה" ובנסיבות המקרה כתב שהבחין בי כאשר בנסיעה איטית אחזתי את המכשיר בצמוד לאוזני.
  כשהוא ניגש אלי, דבר ראשון הוא ביקש רישיונות ואחר כך הוא קרא שאל "אתה יודע על מה עצרתי אותך? " לא עניתי והוא המשיך "על פלאפון!" הנהנתי בראשי ולפני שהספקתי לפתוח את הפה הוא הסתלק וחזר עם הדוח כשבתגובת הנהג רשום "אני יודע".
  שאלתי היא "יש סיכוי?"

  • 30/03/2014 בשעה 06:50

   גיא שלום,
   הדו״ח שקיבלת הוא דוגמה למה שכתבנו על כך ששוטרים רושמים דו״חות לנהגים על שימוש בטלפון נייד בזמן נהיגה, וכותבים שהרכב היה בתנועה למרות שהנהג טוען שהרכב היה בעמידה. לכן המלצנו לנהגים לא לעשות שימוש בטלפון גם בזמן שהרכב עומד ברמזור.
   לגבי טענותיך: הטענה הראשונה היא טענה שאין לך ראיה שתחזק אותה. השוטר כתב שהיית בנסיעה איטית, אתה טוען שעמדת. אם אין לך ראיה לכך שאתה היית בעמידה, בית המשפט יטה יותר לקבל את טענת השוטר.
   הטענה השניה – לא ברורה. מה זאת אומרת ״הצלצול הסיח את דעתי מהנהיגה״ – זוהי מטרת החוק, שהצלצולים לא יסיחו את דעתך מהנהיגה, לכן הסלולר אמור להיות כבוי, או במקום שלא יסיח את הדעת מהנהיגה.
   הטענה השלישית לא קשורה לעבירה אלא מתאימה לטיעונים לעונש. כיום לא ממירים באזהרה עבירת שימוש בטלפון נייד, כך שזה לא עוזר לך.
   צר לי, אבל נראה שאתה הולך לגרום לעצמך נזק בבית המשפט.

   אשמח לענות על שאלות נוספות.

   עו״ד לאה גולדמן

 56. אור
  13/04/2014 בשעה 09:58

  עו"ד לאה גולדמן שלום רב,
  בתאריך 30/1/14 נסעתי בכביש כאשר שוחחתי בפלאפון הנייד באמצעות אוזניה שהייתה מחוברת לאוזן שמאל, וקצת לפני הגעתי לצומת הבחנתי בניידת משטרה שעומדת על הכביש מצד ימין שלי. (הניידת עצרה רכב נוסף לכן לא הייתה בעיה להבחין בה). אי לכך, כשהגתי לתמרור העצור, עצרתי למספר שניות ופניתי ימינה. מיד עצר אותי שוטר וביקש רשיון נהיגה. מעולם לא עצר אותי שוטר קודם, לכן הייתי בטוחה שמדובר בבדיקה שגרתית או שאולי לא עצרי כמו שצריך בצומת. השוטר ביקש ממני להחנות את הרכב אחרי הניידית (כ 40 מטר רחוק יותר מאיפה שעצר אותי). כאשר החנתי את הרכב ויצאתי לכיוון השוטר יחד עם הפלאפון והאזנייה המחוברת למכשיר לשאול מה קרה, ראיתי אותו רושם לי דוח. כששאלתי אותו על מה , הוא ענה לי: "דיברת בפלאפון". עניתי לו שאכן דיברתי בפלאפון אך עם אזנייה אחת והפלאפון היה מונח בצד הדלת (במקום קבוע) ואף הראיתי לו זאת. הוא התעלם מדבריי ורק כשאר התעצבנתי ממש והרמתי מעט את קולי הוא אמר לי שהוא כבר רשם את הדוח ואין מה לעשות. בו בזמן, שהו במקום שתי נשים מבוגרות שהיו נוכחות במהלך הארוע, הן עמדו ליד השוטר מיד כשעצר אותי, (חשוב לציין שאיני מכירה אותן כלל). הן ראו את המקרה וניסו להתערב מעצמן והסבירו לשוטר שראו שדיברתי עם אזניה לבנה אשר הייתה מחוברת לאוזן שמאל ושכלל לא אחזתי בפלאפון בידי. השוטר כעס עליהן, הרים את קולו וביקש מהן לא להתערב.
  השוטר רשם בדוח שראה אותי משוחחת בפלאפון ביד ימין ואיך שראה אותי הורדתי את הפלאפון. – לא היה ולא נברא!!!! באותה תקופה שהיתי בבית בחופשת מחלה עקב פריצת דיסק צווארית, התלוננתי על כאבי צוואר, כאבים לאורך כל יד שמאל, תחושת נימול לאוך יד שמאל וכו'. הרופא שלח אותי לטיפולים פזיותרפים וטיפולים טבעיים. אם מה שהשוטר רשם היה נכון, הייתי צריכה להשאר עד יד אחת על ההגה- יד שמאל בלבד. באותו תקופה, לא יכותי לעשות שימוש ביד שמאל בפעולות כגון החזקת פריטים, הרמה של פריטים ובטח שלא לנהוג רק (!) עם היד הזו על ההגה היו לי כאבים חזקים אשר באים והולכים, ותחושות נימול לעיתים שלא אפשרו לי להרגיש את כף היד, לכן גם נמנעתי ככל שניתן מנהיגה, אך כיוון שאני סטודנית הייתי חייבת להגיע למבחן בזמן. כיום מצבי השפר אך לא ב 100%. לאחר שקיבלתי את הדוח ניגשתי לאחת הנשים וביקשתי ממנה את הטלפון שלה. לאחר התחננויות רבות היא הסכימה, ואמרתי לה שאני מתכוונת להגיש תביעה ואולי אצטרך להעזר בה.
  מה ניתן לעשות במקרה כזה?

  תודה מראש וחג שמח.

  • אור
   13/04/2014 בשעה 10:02

   על כאבים ותחושת נימול ביד שמאל.

  • אור
   13/04/2014 בשעה 10:03

   חשוב לי לציין שביש בידי מסמכים רפואיים אשר תומכים בתלונותיי על הכאבים ותחושת הנימול ביד שמאל כפי שרשמתי.

  • 13/04/2014 בשעה 20:51

   אור שלום,
   האם יש לך את פרטי העדות שניסו להעיד לטובתך? אם כן, זה יכול לחזק את גרסתך מול גרסת השוטר. אם לא, את בבעיה כי מדובר בגרסה של שוטר מול גרסה של אזרח, כשבית המשפט נוטה לראות בשוטר עד ניטרלי ובך עד מעוניין שיש לו אינטרס לא להגיד את האמת.
   לאחרונה זיכה בית המשפט המחוזי בתל אביב נהג מעבירת אי ציות לתמרור עצור, כשעד הגיע אל השוטר במעמד רישום הדו״ח, טען שיכול להעיד לטובת הנהג, והשוטר התעלם ממנו ולא גבה ממנו עדות.

   לא הייתי מייעצת לך לטעון בבית המשפט או במשטרה כל טענה לגבי תחושת נימול ביד שמאל או בעיה ביד, שכן, במצב כזה אסור לך לנהוג – זו עבירה של נהיגה במצב השולל שליטה ברכב.

   http://bit.ly/1qVVblS
   אם יש לך את פרטי הנשים שניסו להתערב ולהעיד לטובתך – הייתי מייעצת לך לשלוח בקשה להישפט, לפי הכללים הרשומים בגב הדו״ח ולהמתין למועד המשפט. אם אין לך את פרטי העדות, והשוטר לא רשם דבר על כך שהיו עדות במקום, לא הייתי מייעצת לך להגיע לבית המשפט.

   אשמח לענות על שאלות נוספות.

   בברכה,
   עו״ד לאה גולדמן

 57. רמי
  24/04/2014 בשעה 00:42

  שלום לאה,
  מהתגובות שלך אני מבין כי אחזקת טלפון ,ולו לשניות אחדות, נחשבת לעבירה על החוק אשר גם לא ניתן לבטלה או להמירה באזהרה. יחד עם זאת ברצוני לפרט את המקרה שלי:
  לפני מספר ימים עצר אותי שוטר על שימוש בטלפון נייד. בפועל הטלפון היה בכיס של המכנסיים בזמן שנכנסה שיחה, כיוון שהמכשיר היה על רטט הדבר הפריע לי בנהיגה ועל כן הוצאתי את הטלפון מהכיס והשלכתי אותו על הכיסא של הנוסע מבלי להסתכל עליו. לצערי, כאשר עצר אותי השוטר שנסע אחריי הוא טען תחילה שראה אותי מדבר בטלפון ושהשלכתי אותו לאחר שזהיתי את השוטר. לאחר שהתעקשתי כי לא דיברתי, הסברתי מה היה ורציתי להראות לו את המכשיר ע"מ שיווכח כי לא דיברתי הוא סירב להסתכל על המכשיר והחליט לרשום בדו"ח כי ראה אותי מחזיק בטלפון. ליד השוטר היה מתנדב שכאשר ראה את הדברים ביקש ממנו לרשום כי ראה אותי מסמס. הדברים הנ"ל נרשמו ברפורט כתגובת הנהג (גירסתי כי הוצאתי את הטלפון מהכיס כי הרטט הפריע לי, את טענת השוטרים הראשונה כי דיברתי/סימסתי ולאחר מכן רשמו רק כי החזקתי בטלפון ואף את טענתי כי התנהגות השוטרים היתה בלתי מנומסת). כאמור ולהערכתי, התנהגות השוטר והמתנדב היתה, בלשון המעטה, בלתי מנומסת ומרגע הראשון שפנו אלי זהיתי כי הם עצבניים דבר זה דחף אותי להקליט את השיחה שהתנהלה בינינו מבלי ליידע אותם. בהקלטה נשמעים גם דבריהם בעת שינוי גרסתם מדיבור/סימוס לאחזקה ביד.
  יש לציין כי אני נהג מאוד זהיר, עם וותק נהיגה של 19 שנים שבמהלכם נרשמו כנגדי בסה"כ 2 עבירות על מהירות מעל המותר (למיטב זכרוני 17 קמ"ש מעל) וזאת לפני הרבה שנים (האחרונה מלפני 12 שנים). כמו כן, מעולם לא הייתי מעורב בתאונת דרכים (טפו,טפו…).
  בנוסף, אני עדיין מאמין בלב שלם כי פעלתי בצורה הנכונה כשהוצאתי את הטלפון מהכיס וזאת בכדי להסיר הפרעה למהלך הנהיגה התקין אחרת הדבר יכל להביא לתוצאות מצערות של תאונה, וחלילה אף לקיפוח נפש.
  לבסוף, פניתי אליך כי ולמרות שבתגובות שלך חזרה הטענה כי בהתאם להנחיות המשטרה לא ניתן להמיר דו"ח כזה באזהרה, האם בכל זאת נבחן כל מקרה לגופו והאם כדאי לפנות אליהם בבקשה לביטול/המרת הרפורט. על מה לבסס את בקשתי ומה לצרף אליה (האם לחשוף גם את הקלטת השוטרים?). האם גם כדאי לבקש להישפט.
  תודה מראש,

  • 24/04/2014 בשעה 17:18

   רמי שלום,
   המקרה שלך מעורר מספר שאלות, שלא ניתן לדון בהן כאן. אודה לך אם תוכל ליצור קשר ביום ראשון עם משרדנו בטל. 03-9043736 כדי שנוכל לדבר.

   בברכה,
   עו״ד לאה גולדמן

 58. שמואל
  20/05/2014 בשעה 01:29

  לאה שלום!
  שבוע שעבר נסעתי בתוך מרכז מסחרי ופניתי שמאלה לרחוב השני בתוך המרכז מסחרי ועצרתי בצד ואז הוצאתי את הפלאפון שלי מהכיס והתקשרתי לחבר לשאול איפה הוא מחכה לי, ואז עבר משטרה ומבקש רישיונות ושואל אותי למה אני מדבר בפלאפון בנסיעה, אמרתי לו שקודם כל יש לי דיבורים מובנה ברכב וגם שלא דיברתי בנסיעה רק כשעצרתי בצד לקחתי את הפלאפון להתקשר, והוא טוען שראה אותי מחזיק את הפלאפון ברחוב הראשון עוד בנסיעה, ונתן לי דו"ח 1,000 ש"ח + 4 נקודות ואמרתי לו לכתוב מה שאני טוען שלא דיברתי שמה רק כאן כשאני עומד בצד ולא נוסע, האם כדאי לי ללכת לבית משפט?

  • 21/05/2014 בשעה 10:35

   שמואל שלום
   לא הייתי מייעצת לך להגיע לבית המשפט לבד, אתה עלול לגרום לעצמך נזק.
   בנוסף, האם יש בידך ראיה שתסתור את דברי השוטר? אם מדובר במילה מול מילה, בית המשפט נוטה לקבל את דברי השוטר כאמינים יותר. אם תורשע בבית המשפט, אתה עלול לקבל עונש כבד יותר מהקנס המקורי.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 59. שמואל
  21/05/2014 בשעה 14:17

  מה זה לא לבד?

 60. משה
  02/07/2014 בשעה 15:25

  לאה שלום,
  הגשתי בקשה לביטול קנס. לפני מספר ימים קיבלתי "אישור קבלת פניה לדוח" שבה נרשם:
  "
  1. הרינו לאשר קבלת פנייתך שבסימוכין
  2. הפניב הועברה לטיפול הגורם המוסמך ומטעמו תיענה.
  3. תשומת ליבך, להוראות המפורטות בגב הדו"ח.
  4. באם נענתה פנייה זו, נא התעלם ממכתב זה."
  שאלתי:
  בעוד ימים ספורים יעברו 90 יום מיום קבלת הדו"ח. במידה ולא תתקבל תשובה נוספת, האם עליי לשלם את הדו"ח תוך 90 יום מיום קבלתו? במידה ותתקבל תשובת דחייה לבקשת הביטול, תוך כמה זמן יהיה עליי לשלם את הדו"ח?
  תודה,
  משה

  • 03/07/2014 בשעה 10:34

   משה שלום,
   התשובה שקיבלת מהמשטרה היא תשובה אוטומטית, שלא תואמת את המציאות.
   אם תשלם את הקנס, יראו אותך כמי שהודה והורשע בדו"ח ולכן לא תוכל לבטלו.
   הגשת בקשה לביטול הדו"ח עוצרת את הזמן שנותר לשלם. לאחר שתקבל תשובה, במידה ועדיין תהיה חייב לשלם את הדו"ח, תנתן לך אורכה נוספת לתשלום.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 61. 08/07/2014 בשעה 02:27

  שלום.
  לאחרונה יש שוטרים על אופנוע עם מצלמה על הקסדה שמסתכלים לתוך המכוניות כדי לצלם עבירות (שימוש בפלאפון ואי חגורת חגורה אני מניח). האם כדי לתת דו"ח הם חייבים לעצור את הרכב באותו זמן או שיש אפשרות שהם רק מצלמים ושולחים את הדו"ח בהמשך?
  תודה.

  • 13/07/2014 בשעה 12:54

   אלון שלום,
   עקרונית שוטר לא חייב לעצור את הרכב והנהג ולתת לו דו"ח. השוטר יכול למלא דו"ח הכולל את פרטי העבירה ומספר הרכב ולשלוח לבעל הרכב את הדו"ח בדואר. תמיד תישאל השאלה למה השוטר לא עצר את הנהג, קיבל ממנו את תגובתו לעבירה ונתן בידו את הדו"ח.
   לא ידוע לי על שוטרים המשתמשים במצלמות אכיפה על הקסדה. זה מוזר מאוד. לעיתים שוטרים מסתייעים במצלמות וידאו במהלך מבצעי אכיפה או מרדפים, כשהצילום מהווה ראיית סיוע לכתב האישום.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 62. יהודה
  02/10/2014 בשעה 19:14

  עו"ד לאה גולדמן שלום רב,
  רציתי לשאול אותך לגביי מקרה שקרה לי לא מזמן ,
  בעת הנסיעה דיברתי עם הנייד על ספיקר של המכשיר (אין לי דיבורית באוטו),
  מה שחשוב לציין זה שהנייד היה מנוח על הידית של הדלת ולא החזקתי אותו .
  בשלב מסוים בנסיעה הוא נפל על רצפת הרכב ואיך שבאתי להרים אותו תפס אותי שוטר תנועה ונתן לי דו"ח
  1000 ש"ח ו -4 נקודות.
  האם יש טעם ללכת לבית משפט ?

  אשמח לתשובה מקצועית,
  תודה מראש,
  יהודה

  • 03/10/2014 בשעה 12:38

   יהודה שלום.
   אם אתה מודה שהחזקת את הטלפון ביד, אין לך מה לטעון במשפט, כי אתה מודה בעבירה.
   להיפך, שופט ינזוף בך מדוע אתה מניח את הטלפון על ידית הדלת, במקום שבו הוא יכול ליפול בזמן הנסיעה, ואחרי שהוא נופל אתה גם מתכופף בזמן הנהיגה להרים אותו. כל הפעולות האלה מסכנות חיים ועלולות להוביל לתאונה.
   עצתי לך, רכוש מתקן הצמדה של הטלפון לחלון הרכב או ללוח השעונים, כך שימנע נפילה של הטלפון, ואז גם תוכל לנסוע בבטחה וגם להמנע מדוחות יקרים.

   בברכת גמר חתימה טובה,
   עו״ד לאה גולדמן

 63. יהודה
  06/10/2014 בשעה 23:11

  עו"ד לאה גולדמן שלום רב, תודה רבה על תשובתך המקצועית, אני באמת מתכוון בעקבות המקרה להתקין דיבורית ברכב. בברכת חג סוכות שמח , יהודה 

 64. נחי
  05/02/2015 בשעה 10:54

  עו"ד לאה גולדמן שלום רב,
  רציתי לשאול שאלה עמדתי בפקק ומכשיר הטלפון הנייד שלי היה מונח ברכב בזמן שהרכב לא היה בתנועה הרמתי את המכשיר וחיברתי אותו לשקע הטעינה ומולי עבר אופנוע של שוטר וראה אותי מחזיק את המכשיר כנראה חשב ששוחחתי בטלפון יש לי את תמליל השיחות ורואים שהשיחה האחרונה הייתה שעתיים לפני הדו"ח האם כדאי ללכת לבית משפט ומה החוק אומר לגבי החזקת מכשיר שלא לטובת שיחה או סמס בזמן שעומדים בפקק לא בתנועה תודה

  • 05/02/2015 בשעה 11:56

   נחי שלום,
   החוק אוסר על שימוש בטלפון נייד או אחיזתו בזמן הנהיגה. לפי מה שאתה מתאר, אחזת בטלפון, כך שפירוט השיחות לא משנה. גם אם לא דיברת בטלפון, עצם ההחזקה שלו ביד מהווה עבירה. לא משנה אם שלחת

   השאלה היא האם עמידה בפקק נחשבת "תנועה". יש דיון ארוך על זה, כמו שאתה יכול לקרוא במאמר הזה. ההנחיה היא לא לרשום דוחות על שימוש בטלפון נייד בזמן עמידה. הבעיה היא שפעמים רבות השוטר כותב שהרכב היה בתנועה, וקשה להתווכח עם זה בבית המשפט.

   בברכה,
   עו"ד לאה גולדמן

 1. 23/05/2012 בשעה 11:02

כתיבת תגובה

הזינו את פרטיכם בטופס, או לחצו על אחד מהאייקונים כדי להשתמש בחשבון קיים:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

תמונת גוגל פלוס

אתה מגיב באמצעות חשבון Google+ שלך. לצאת מהמערכת / לשנות )

מתחבר ל-%s

הרשמה

קבל כל פוסט חדש ישירות לתיבת הדואר הנכנס.

הצטרפו אל 215 שכבר עוקבים אחריו

%d בלוגרים אהבו את זה: